de Werken Van William Shakespeare Overzicht Van Shakespeare's Leven En Werken

de Werken Van William Shakespeare Overzicht Van Shakespeare's Leven En Werken

By (author) 

List price: US$22.40

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Uittreksel: ...sonnetten waren niet uitgegeven en alleen door afschriften aan zijn bijzondere vrienden bekend, --Shakespeare's roem als dichter vestigde. Tooneelwerken achtte men toen ter tijd te uitsluitend voor de vertooning bestemd en zij waren te weinig als letterkundige voortbrengselen in tel, dan dat zij hem dien grooten naam verschaft hebben. Voor de juiste waardeering dezer gedichten en ook voor de beantwoording der vraag, wat de sonnetten ons van Shakespeare's leven en neigingen kunnen leeren, deelen de aanteekeningen op deze dichtwerken het noodige mede, zoodat de belangstellende lezer daarheen mag worden verwezen. Dat Shakespeare ook als tooneelschrijver reeds in 1592 grooten naam verworven had en bij zijn tooneelgezelschap een man van beteekenis geworden was, blijkt ten duidelijkste uit de woorden, waarmede de in ellende stervende dichter Robert Greene lucht geeft aan zijn wrok over den opkomeling, die hem en zijn vrienden verdrong en zich verbeeldde de eenige tooneelschokker, Shake-scene, in den lande te zijn. Bedoeld geschrift, waarover in de aanteekeningen op I Kon. Hendrik VI meer is medegedeeld, werd na Greene's dood door Henry Chettle, mede als tooneelschrijver bekend (zie blz. 29 ), uitgegeven. De uitval was zoo bitter en onverdiend, dat Chettle zich gedrongen zag, nog in hetzelfde jaar een klein geschrift, Kindhart's dream, uit te geven, waarin hij betreurde dit gezegde niet onderdrukt te hebben, "omdat ik," zegt hij, "sedert dien tijd zijn gedrag als evenzoo beschaafd en wellevend heb leeren kennen, als hij in zijn beroep voortreffelijk is. Bovendien hebben verscheiden eerzame mannen mij bericht gegeven van de oprechtheid van zijn handel, die van zijn rechtschapenheid getuigt, en van zijn bevalligheid in het schrijven, die zijn kunstvaardigheid bewijst." De getuigenissen omtrent Shakespeare's handel en wandel zijn schraal genoeg, om deze uiting op prijs te stellen. Wanneer Chettle met...
show more

Product details

  • Paperback | 76 pages
  • 189 x 246 x 4mm | 154g
  • Rarebooksclub.com
  • United States
  • Dutch; Flemish
  • black & white illustrations
  • 1236707885
  • 9781236707888