Zydzi Pod Swastyka, Czyli, Getto W Warszawie W XX Wieku

Zydzi Pod Swastyka, Czyli, Getto W Warszawie W XX Wieku

By (author) 

List price: US$23.76

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Inż. Henryk Bryskier urodziÅ siÄ 3 lipca 1899 r. w Warszawie. W czasie I wojny Åwiatowej walczyÅ w Legionach; byÅ kapitanem rezerwy Wojska Polskiego. Zawodowo pracowaÅ jako inżynier mechanik i opublikowaÅ dużo prac i artykuÅów z zakresu swojej specjalnoÅci - gazów przemysÅowych. W okresie miÄdzywojennym udzielaÅ siÄ spoÅecznie: w dziedzinie opieki spoÅecznej oraz turystyki (byÅ prezesem żydowskiego Towarzystwa Krajoznawczego).W czasie wojny i okupacji byÅ w Warszawie, gdzie już w pierwszym okresie organizowaÅ punkty dla uchodźców, a nastÄpnie jako wiceprezes żTOS (żydowskie Towarzystwo Opieki SpoÅecznej) rozwijaÅ szerokÄ dziaÅalnoÅÄ w getcie. ByÅ m. in. PrzewodniczÄcym Komitetu Domowego przy ul. Leszno 15, byÅ inicjatorem KÄcików DzieciÄcych itp.Podczas wielkiej deportacji latem 1942 r. przeniósÅ siÄ wraz z żonÄ (lekarkÄ) i córkÄ do âszopuâ Brauera (Nalewki 28/38).W drugiej poÅowie stycznia 1943 r. Bryskierowie wysÅali z getta swÄ córkÄ, a sami mieli je opuÅciÄ tuż po Wielkanocy. W czasie powstania (kwiecieÅ-maj 1943 r.) żona zostaÅa zabita, a inż. Bryskier zostaÅ wywieziony do obozu na Majdanku, skÄd po kilku miesiÄcach zbiegÅ. PowróciÅ do Warszawy, gdzie w mieszkaniu przy ul. Czerniakowskiej ukrywaÅ siÄ do maja 1944 r. Tu pisaÅ w Åatach 1943-1944 swój PamiÄtnik. NastÄpnie przeniósÅ siÄ na PragÄ do mieszkania, w którym ukrywaÅa siÄ jego córka.Autor PamiÄtnika zmarÅ 18 października 1945 r. na skutek choroby (angina pectoris), której siÄ nabawiÅ w czasie wojny.WiÄcej niż dziwiÄ siÄ przychodzi, że żadna żydowska placówka historio-badawcza (choÄ znajÄ pamiÄtnik) nie wziÄÅa na siebie trudu i obowiÄzku wydania drukiem w caÅoÅci tego niecodziennego dokumentu, spisanego na kilkuset stronicach szkolnych brulionów.ChoÄ odmienny w charakterze, bo nie pisany przez historyka, plasuje siÄ pamiÄtnik H. Bryskiera niewÄtpliwie - swojÄ dokumentarnÄ wagÄ wojennego pamiÄtnikarstwa - obok pamiÄtników E. Ringelbluma.âNowiny Kurierâ, 4 maja 1990 r, Tel Awiw
show more

Product details

  • Hardback | 298 pages
  • 145 x 210 x 20mm | 450g
  • Aspra-Jr
  • Warszawa, Poland
  • English, Polish
  • 8389964856
  • 9788389964854