Zwyczaje i obyczaje Nowych Francuzow Napoleona w Ksiestwie Warszawskim

Zwyczaje i obyczaje Nowych Francuzow Napoleona w Ksiestwie Warszawskim

By (author) 

List price: US$13.94

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

WpÅyw Francji na polskÄ obyczajowoÅÄ i kulturÄ można obserwowaÄ przez caÅy okres istnienia paÅstwa polskiego, a od XVII w. przybiera on na sile, zwÅaszcza w krÄgach dworskich. Dla stosunków polsko-francuskich szczególne byÅy lata istnienia KsiÄstwa Warszawskiego, kiedy do Polski, obok nowinek dotyczÄcych kroju sukien, wychowania dzieci czy trendów w malarstwie, zaczÄÅy napÅywaÄ, a wÅaÅciwie zostaÅy narzucone odgórnie, âfrancuskie urzÄdzeniaâ w prawodawstwie i administracji. Francuscy żoÅnierze i urzÄdnicy przyczynili siÄ do wielu zmian w mentalnoÅci Polaków. Francuzi epoki KsiÄstwa Warszawskiego to nie tylko ludzie imponujÄcy obyciem, atrakcyjni dla Polaków pod wzglÄdem kulturowym, ale też niekiedy budzÄcy niesmak i zdziwienie swoim zachowaniem (zależnoÅÄ od francuskich dygnitarzy, rekwizycje. brak manier wÅród żoÅnierzy, czÄsto spotykany ateizm, swoboda obyczajów) â zatem âodi et amoâ. Autorka analizuje pozytywny wpÅyw Nowych Francuzów na Polaków: Kodeks Napoleona, nowe, wynikajÄce z rewolucyjnych wzorców, podejÅcie najwyższej warstwy do chÅopów i mieszczan, zmiany w obyczajowoÅci (np. zastÄpienie âzimnego wychowuâ dzieci âbezstresowymâ modelem wychowania Jana Jakuba Rousseau). Znajdujemy też w ksiÄżce przykÅady negatywnego francuskiego wpÅywu na Polaków, np. poddanie sztuki i kultury pod kontrolÄ cenzury i oddanie jej na usÅugi propagandy.Czytelników zaciekawiÄ z pewnoÅciÄ romanse polsko-francuskie (Napoleona z paniÄ WalewskÄ czy Talleyranda z paniÄ TyszkiewiczowÄ), moda francuska, która wyparÅa âkontusz praojcówâ, czy walka teatru polskiego z francuskim o widza.KsiÄżka ta z caÅÄ pewnoÅciÄ pomoże zrozumieÄ, dlaczego francuszczyzna byÅa w Polsce tak modna i dlaczego wiele lat później stary subiekt Rzecki ÅniÅ w swoim fotelu o maÅym kapralu.show more

Product details

  • Paperback | 136 pages
  • 165 x 240 x 8mm | 265g
  • Ibidem
  • Poland
  • Polish
  • 838867997X
  • 9788388679971