Zbior karny 2016 Plus
20%
off

Zbior karny 2016 Plus

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

Stan prawny na 02.09.2016 r.

Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 6)

KODEKS KARNY

od 23 maja 2016 r. - ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)
od 2 lipca 2016 r. - ustawa z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. poz. 904)
od 29 lipca 2016 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny (Dz.U. poz. 1137)
od 1 października 2017 r. - ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. poz. 862).

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO

od 28 lipca 2016 r. - ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020)
od 5 sierpnia 2016 r. - ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. poz. 1070)
od 16 sierpnia 2016 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 czerwca 2016 r., SK 2/15 (Dz.U. poz. 1243)
od 1 stycznia 2017 r. - ustawa z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 437)

KODEKS KARNY WYKONAWCZY

od 1 stycznia 2017 r. - ustawa z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. poz. 1269 ze zm.)

KODEKS KARNY SKARBOWY

od 1 sierpnia 2016 r. - ustawa z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1052)
od 20 sierpnia 2016 r. - ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1228)
od 1 stycznia 2017 r. - ustawa z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. poz. 1269 ze zm.)

KODEKS WYKROCZEŃ

od 18 kwietnia 2026 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA

od 18 czerwca 2016 r. - ustawa z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. poz. 868)
od 1 stycznia 2017 r. - ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265)

USTAWA O ŚWIADKU KORONNYM

od 9 sierpnia 2016 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadku koronnym (Dz.U. poz. 1197)

USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY

od 28 lipca 2016 r. - ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020)
od 2 września 2016 r. - ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1165)

USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

od 19 maja 2016 r. - ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1893)

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

od 19 maja 2016 r. - ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1893)
show more

Product details

  • Paperback | 1532 pages
  • 140 x 200 x 50mm | 1,175g
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 6. Auflage
  • 8380927915
  • 9788380927919