Zastosowanie matematyki w ekonomii

Zastosowanie matematyki w ekonomii

By (author) 

List price: US$13.39

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Zastosowanie matematyki w ekonomii to książka o charakterze ćwiczeniowym napi-sana przez wybitnego absolwenta Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, mającego kilku-letnie doświadczenie w pracy edukacyjnej ze studentami uczelni ekonomicznych i technicznych. Autor koncentruje się na procesie rozwiązywania zadań, dzięki czemu student krok po kroku opanowuje materiał potrzebny do zdania egzaminu.

Jeśli:
- sprawia Ci trudność czytanie podręczników akademickich,
- nie rozumiesz lub masz pytania do przykładów prezentowanych w tych podręcz-nikach
- nie radzisz sobie z zadaniami do samodzielnego rozwiązania,
- brakuje Ci ćwiczeń,

Wybierz tę książkę, ponieważ:
- użyty jest w niej prosty język,
- autor unika nadmiaru teorii,
- prezentuje mnóstwo rozwiązanych zadań,
- nie ma w niej niezrozumiałych przeskoków myślowych,
- ani pytań bez odpowiedzi.


Spis treści „Zastosowania matematyki w ekonomii” Jarosława Kokoszki

1. Podstawowe wiadomości
1.1. Równania i nierówności wielomianowe
1.1.1. Równania kwadratowe
1.1.2. Nierówności kwadratowe
1.1.3. Równania wielomianowe
1.1.4. Nierówności wielomianowe
1.1.5. Pierwiastkowanie równań i nierówności
1.2. Równania i nierówności wymierne
1.2.1. Równania wymierne
1.2.2. Nierówności wymierne
1.3. Wartość bezwzględna – definicja, równania i nierówności
1.4. Potęgowanie
1.5. Równania i nierówności wykładnicze
1.6. Równania i nierówności logarytmiczne
1.7. Trygonometria

2. Przegląd ważniejszych funkcji
2.1. Funkcje ex i lnx
2.2. Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne

3. Funkcja jednej zmiennej
3.1. Określanie dziedziny
3.2. Pochodna funkcji
3.3. Granica funkcji i reguła de l’Hospitala
3.4. Asymptoty funkcji
3.5. Monotoniczność i ekstremum funkcji
3.6. Wklęsłość, wypukłość i punkty przegięcia funkcji

4. Rachunek całkowy
4.1. Całka nieoznaczona
4.1.1. Całki obliczane przez sprowadzanie do wzorów podstawowych
4.1.2. Całkowanie przez podstawienie
4.1.3. Całkowanie przez części
4.2. Całka oznaczona
4.2.1. Całka oznaczona właściwa
4.2.2. Całki niewłaściwe

5. Rachunek prawdopodobieństwa
5.1. Zmienna losowa skokowa
5.2. Zmienna losowa ciągła

6. Algebra macierzy
6.1. Wiadomości podstawowe
6.2. Wyznacznik macierzy
6.3. Rząd macierzy
6.4. Macierz odwrotna
7. Forma kwadratowa

8. Funkcja wielu zmiennych
8.1. Pochodne cząstkowe funkcji wielu zmiennych
8.2. Ekstremum funkcji wielu zmiennych

9. Elementy matematyki finansowej
9.1. Procent prosty i składany
9.2. Roczna efektywna stopa procentowa
9.3. Strumienie pieniędzy
9.4. Kapitalizacja ciągła

Odpowiedzi do zadań
show more

Product details

  • Paperback | 200 pages
  • 165 x 235 x 16mm | 295g
  • Colorful Media
  • Poland
  • Polish
  • 839197720X
  • 9788391977200