Zarys resocjalizacji z elementami patologii spolecznej i profilaktyki
29%
off

Zarys resocjalizacji z elementami patologii spolecznej i profilaktyki

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 4 business days
When will my order arrive?

Description

Patologia jest coraz czÄÅciej powtarzanym sÅowem które weszÅo już na trwaÅe do jÄzyka polskiego. Nic dziwnego, bo kryjÄ siÄ za nim takie pojÄcia jak: przemoc w rodzinie, pijaÅstwo i rozbój, korupcja, kradzieże oraz prostytucja i terror. Wynika to miÄdzy innymi ze swobód jakie uzyskaliÅmy wraz z odzyskaniem niepodlegÅoÅci ale również z narastajÄcego w Polsce bezrobocia, coraz szerszego ubóstwa i nÄdzy a także wzrastajÄcej liczby bezdomnych. DziÄki powszechnoÅci Årodków masowego przekazu upowszechniajÄ, siÄ również obce wpÅywy sÅużÄce przyjmowaniu różnych wynaturzeÅ spoÅecznych. StÄd koniecznoÅÄ zapobiegania szerzÄcym siÄ dewiacjom, miÄdzy innymi przez placówki edukacyjno-wychowawcze. PrzykÅadem tego jest wprowadzenie "pedagogiki resocjalizacji" do programów studiów pedagogicznych. A jak to robiÄ praktycznie znajdziecie PaÅstwo odpowiedź na Åamach tej ksiÄżki, której dodatkowym atutem jest zamieszczony na koÅcu w formie "aneksu" wybór obowiÄzujÄcych w Polsce aktów prawnych.show more

Product details

  • Paperback | 246 pages
  • 140 x 200 x 14mm | 310g
  • ZAK Wydawnictwo Akademickie
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8389501074
  • 9788389501073