Zapasy i magazynowanie Tom 2 Magazynowanie

Zapasy i magazynowanie Tom 2 Magazynowanie

By (author) 

List price: US$10.84

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

TreÅÄ podrÄcznika zostaÅa podzielona na szeÅÄ rozdziaÅów. W pierwszym opisane sÄ takie zagadnienia jak: funkcje, rodzaje i zadania magazynów, rodzaje zapasów i warunki ich przechowywania, jednostki Åadunkowe i sposoby ich formowania, program magazynowania, odpowiedzialnoÅÄ w magazynie i nadzorowanie jego pracy. RozdziaÅ drugi jest poÅwiÄcony zagospodarowaniu przestrzeni magazynu. W rozdziale trzecim omówiono m.in. procesy magazynowe: przyjmowanie, skÅadowanie, kompletowanie i wydawanie. Czwarty rozdziaÅ dotyczy magazynowych systemów informatycznych. Opisano w nim: funkcjonalnoÅÄ systemów i możliwoÅci wspomagania procesów magazynowania, wykorzystanie automatycznej identyfikacji z wykorzystaniem kodów kreskowych zgodnych z Systemem GS1. Przepisy bhp, ppoż. i ochrony Årodowiska oraz normy w magazynowaniu przybliżono w rozdziale piÄtym. W ostatnim opisano wydajnoÅÄ i koszty magazynowania. Trudniejsze zagadnienia sÄ wyjaÅniane w postaci przykÅadów. TreÅÄ zilustrowano zdjÄciami i rysunkami. Każdy podrozdziaÅ koÅczy siÄ pytaniami kontrolnymi. CaÅoÅÄ uzupeÅniajÄ zadania do samodzielnego rozwiÄzania.PodrÄcznik jest adresowany przede wszystkim do uczniów szkóŠksztaÅcÄcych w zawodzie technik logistyk. DziÄki praktycznemu podejÅciu autora do omawianych tematów ksiÄżka może byÄ także przydatna uczestnikom kursów logistycznych, którzy chcÄ pozyskaÄ wiedzÄ z zakresu zagospodarowania przestrzeni magazynów i usprawnienia realizowanych w nich procesów.show more

Product details

  • Paperback | 160 pages
  • 170 x 240 x 11mm | 274g
  • Instytut Logistyki i Magazynowania
  • Poland
  • Polish
  • 838734463X
  • 9788387344634