Wzorki dla Janka i Olki + marker
18%
off

Wzorki dla Janka i Olki + marker

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

âWzorki dla Janka i Olkiâ to zeszyt ÄwiczeÅ grafomotorycznych przygotowujÄcych dzieci w wieku przedszkolnym do nauki pisania oraz podnoszÄcych poziom pisania dzieci w mÅodszym wieku szkolnym.Zawarte w zeszycie Äwiczenia dzieci mogÄ wykonywaÄ w indywidualnym tempie â zależnym od ich sprawnoÅci manualnych.Äwiczenia rozpoczÄÄ należy od wykonania jednej linii, a nastÄpnie zwiÄkszaÄ liczbÄ linii w miarÄ nabywania przez dziecko sprawnoÅci. Każdy wzór powinien byÄ Äwiczony wielokrotnie, z wykorzystaniem sztywnej folii i pisaka suchoÅcieralnego. Dopiero po poprawnym odtworzeniu wzoru dziecko może narysowaÄ go w zeszycie, używajÄc pisaka lub grubo piszÄcej kredki.Wzory wymagajÄce od dziecka pisania caÅej linii, bez odrywania rÄki stanowiÄ duÅ¼Ä trudnoÅÄ, majÄ jednak istotne znaczenie w opanowaniu umiejÄtnoÅci pÅynnego pisania.Zawarte w zeszycie szlaczki i rysunki mogÄ sÅużyÄ Äwiczeniom w nazywaniu kierunków, wielkoÅci czy ksztaÅtów, a także w opowiadaniu treÅci obrazków. Rysunki można kolorowaÄ zgodnie z poleceniem nauczyciela lub wedÅug pomysÅów dzieci.âWzorki dla Janka i Olkiâ to Äwiczenia, które pozwolÄ dziecku uzyskaÄ takÄ sprawnoÅÄ manualnÄ, by mogÅo dobrze sobie radziÄ w dalszych etapach nauki pisania.show more

Product details

  • Paperback | 72 pages
  • 210 x 240 x 6mm | 230g
  • Olimp Media
  • Poland
  • Polish
  • 8393365023
  • 9788393365029