Wychowanie madrosc kultura
34%
off

Wychowanie madrosc kultura

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

W przedÅożonej do recenzji pracy zbiorowej dominuje problematyka wychowania i kultury jako dwóch nieodÅÄcznych rzeczywistoÅci. Zestawienie tych zagadnieÅ nie byÅoby niczym szczególnym, gdyby nie trzecie kluczowe zagadnienie, którym jest mÄdroÅÄ. KategoriÄ tÄ zawdziÄczamy pedagogice sokratejskiej, którÄ z koÅcem XX wieku zaczÄÅa w Polsce rozwijaÄ i promowaÄ BogusÅawa JodÅowska â jedna z redaktorek pracy.Pedagogika sokratejska rekonstruowana jest przez AutorkÄ legitymizujÄcÄ siÄ szerokÄ erudycjÄ. PrzywoÅywanie wielu, w swej istocie wybitnych dzieÅ Åwiatowej humanistyki sprawia, że Autorka ciÄgle nie âdomykaâ budowanego systemu pedagogiki sokratejskiej. Jako jego prekursorka we wspóÅczesnej polskiej pedagogice odsÅania czytelnikowi swojÄ wÄdrówkÄ jego Åladami, pokazuje swoje poszukiwania uzasadnieÅ i analogii miÄdzy trudnymi czasami demokracji ateÅskiej, a sytuacjÄ wspóÅczesnego Åwiata. Stawia przy tym wiele trudnych pytaÅ, może zbyt wiele i zbyt trudnych, ale w ten sposób zmusza Czytelnika do myÅlenia.show more

Product details

  • Paperback | 274 pages
  • 160 x 235 x 14mm | 430g
  • IMPULS
  • Kraków, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8375874795
  • 9788375874792