Wpis konstytutywny uzytkowania wieczystego w postepowaniu wieczystoksiegowym
44%
off

Wpis konstytutywny uzytkowania wieczystego w postepowaniu wieczystoksiegowym

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 4 business days
When will my order arrive?

Description

Prowadzenie ksiÄg wieczystych ustawodawca powierzyÅ sadom rejonowym, a dokÅadnie funkcjonujÄcym w nich wydziaÅom ksiÄg wieczystych. TreÅÄ wpisu wieczystoksiÄgowego jest ujawniana w toku prowadzonego postÄpowania wieczystoksiÄgowego. Wpisy te speÅniajÄ istotna role â sÅuÅ¼Ä bezpieczeÅstwu obrotu prawnego. W istocie sÄ Årodkiem do realizacji tego celu poprzez ujawnianie stanu faktycznego i prawnego nieruchomoÅci. WÅród wpisów wieczystoksiÄgowych (ze wzglÄdu na ich skutek) można wyróżniÄ wpisy deklaratoryjne i konstytutywne. WÅaÅnie temu ostatniemu, to jest wpisowi konstytutywnemu, a precyzyjnie rzecz ujmujÄc, wpisowi prawa użytkowania wieczystego, poÅwiÄcono niniejsze opracowanie.Autor, dr Daniel Jakimiec, absolwent studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu ÅlÄskiego w Katowicach oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu GdaÅskiego. W trakcie studiów doktoranckich wyróżniony stypendium dla najlepszych doktorantów. Dr Daniel Jakimiec jest referendarzem sadowym zatrudnionym w wydziale cywilnym, a wczeÅniej także w wydziale ksiÄg wieczystych oraz w sekcji windykacji należnoÅci sadowych i wykonywania orzeczeÅ w ramach wydziaÅu karnego. W przeszÅoÅci asystent sÄdziego w wydziale rodzinnym i dla nieletnich oraz w wydziale karnym i w wydziale pracy sadu rejonowego. ByÅ wolontariuszem ÅwiadczÄcym pomoc prawna podopiecznym OÅrodka Pomocy SpoÅecznej w Chojnicach.Autor szeregu artykuÅów naukowych oraz monografii.show more

Product details

  • Paperback | 102 pages
  • 143 x 205 x 20mm | 150g
  • Rozpisani.pl
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 839467142X
  • 9788394671426