WiP kontra PRL
16%
off

WiP kontra PRL

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

Co ÅÄczy Bogdana Klicha, Konstantego Miodowicza, Jana Maria RokitÄ, BartÅomieja Sienkiewicza i Andrzeja Stasiuka. Nie chodzi o przynależnoÅÄ do jakieÅ formacji politycznej. Oni wszyscy i wielu innych w latach osiemdziesiÄtych ubiegÅego wieku dziaÅali w Ruchu âWolnoÅÄ i Pokójâ. âWiPâ zajmowaÅ wyjÄtkowe miejsce na mapie opozycji antykomunistycznej. Obok tradycyjnych postulatów opozycyjnych wprowadziÅ do debaty nowe hasÅa i nowe, niedostrzegane wczeÅniej problemy, takie jak odmowa sÅużby wojskowej, pacyfizm, ekologia. Jego zasÅugÄ byÅo zniesienie w rocie przysiÄgi wojskowej zapisów o sojuszu z ArmiÄ RadzieckÄ oraz wprowadzenie możliwoÅci odmowy peÅnienia sÅużby wojskowej ze wzglÄdu na ÅwiatopoglÄd. ByÅ tÄ czÄÅciÄ mÅodej opozycji, której udaÅo siÄ nawiÄzaÄ kontakt i programowe porozumienie z organizacjami pacyfistycznymi Europy Zachodniej. Za swoich patronów obok Jana PawÅa II i ks. Jerzego PopieÅuszki przyjÄÅ m.in. MahatmÄ Gandhiego, Martina Luthera Kinga czy Otto Schimka. Jego znakiem firmowym staÅy siÄ spektakularne akcje, takie jak wielkie plakaty na rusztowaniach w najwiÄkszych miastach czy bitwy na kamienie pod sowieckim konsulatem w Krakowie.KsiÄżka Moniki LitwiÅskiej jest pierwszÄ peÅnÄ monografiÄ Ruchu w skali caÅego kraju. Przedstawiono w niej genezÄ âWiPâ na tle europejskiego ruchu pacyfistycznego, program, najważniejsze oÅrodki oraz formy i metody dziaÅania. Oparta na szerokiej bazie archiwalnej, prasie drugiego obiegu oraz relacjach i wspomnieniach dziaÅaczy, wzbogacona licznymi, czÄsto nie publikowanymi dotÄd zdjÄciami, stanowi obowiÄzkowÄ lekturÄ dla osób chcÄcych poznaÄ tÄ najbardziej oryginalnÄ formÄ antykomunistycznej opozycji z ostatnich lat PRL.show more

Product details

  • Paperback | 604 pages
  • 165 x 235 x 34mm | 925g
  • WYSOKI ZAMEK
  • Poland
  • Polish
  • 839414344X
  • 9788394143442