Wartosci polityka spoleczenstwo
14%
off

Wartosci polityka spoleczenstwo

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

Marta Zahorska, Ewa Nasalska: W sporze ze stereotypami. Å»yciorys naukowy Profesor Renaty SiemieÅskiej-Å»ochowskiej ; Bibliografia prac Renaty SiemieÅskiej-Å»ochowskiej.CzÄÅÄ I: WARTOÅCIJerzy Bartkowski: WartoÅci materialistyczne i postmaterialistyczne w Polsce w ujÄciu porównawczym; Janusz Grzelak: Kto, komu i ile? Bilans wymiany spoÅecznej â przyczynek empiryczny; Aleksandra JasiÅska-Kania, Krystyna SkarżyÅska: Zaufanie do ludzi i instytucji w Polsce: uwarunkowania psychologiczne i spoÅeczno-polityczne; Piotr Radkiewicz: Autorytaryzm we wspóÅczesnych badaniach psychologicznych. Nowe pomysÅy i stare problemy; Mino Vianello: Empathy, welfare and citizenship; Jerzy WierzbiÅski: Socjodemograficzne uwarunkowania zaufania do instytucji.CzÄÅÄ II: POLITYKA â KÅOPOTY Z DEMOKRACJÄJohn E. Jackson: Chronicling Polandâs transition with the PGSS; David M. Olson: Learning before, during, and after parliament: Individual and institutional dimensions; Jacek Raciborski: Modele reżimów totalitarnego i autorytarnego a reżim polityczny PRL; Filip Raciborski, Kamil Rakocy: Internet, politycy, wybory. O możliwoÅci wykorzystania badaÅ zawartoÅci Internetu do przewidywania wyniku wyborów; Tomasz Zarycki: Ku socjologicznej analizie dyskursu elit peryferyjnych; Annette Zimmer: Civil society and democracy in times of change. CzÄÅÄ III: KOBIETY W Å»YCIU SPOÅECZNYMAnna Domaradzka: Cena równoÅci â partnerstwo wywalczone czy kupione?; Barbara FrÄtczak-Rudnicka: Analiza dyskursu w reklamach kierowanych do mÅodych matek; Agnieszka Majcher: âMÄżczyźni stojÄ nad kobietamiâ¦â O koncepcji niższoÅci kobiet oraz alternatywnych interpretacjach i przekÅadach Koranu; Ilona Matysiak: SpoÅecznicy czy urzÄdnicy? WspóÅczesny kontekst i definicja funkcji soÅtysa w opinii wybranych soÅtysów i soÅtysek z województwa ÅwiÄtokrzyskiego. PÅeÄ jako czynnik różnicujÄcy; Sharon L. Wolchik: Women in parliament in the Czech Republic. CzÄÅÄ IV: EDUKACJA MIÄDZY TEORIÄ A PRAKTYKÄIreneusz BiaÅecki: NierównoÅci edukacyjne, badania, polityka; Marta CieÅlak: Rola uniwersytetów trzeciego wieku w badaniu i promocji regionu oraz w edukacji regionalnej ; Ewa Nasalska: Edukacja z perspektywy teorii systemów Niklasa Luhmanna; Robert Pawlak: Powszechne i regulowane bony oÅwiatowe. Koncepcje, zastosowania i efekty; Dominika Walczak: Rola zwierzchników w promowaniu mobilnoÅci kadry akademickiej; Jerzy J. Wiatr: Edukacja obywatelska w demokratycznej Rzeczypospolitej; Marta Zahorska: Szkolna wieża Babel; Beata Zawadzka: Ruch MaÅych SzkóŠw Polsce â zarys zjawiska. CzÄÅÄ V: SPOÅECZEÅSTWOMirosÅaw Kofta: Spiskowa teoria Å»ydów: dynamika i funkcje; Dominika Maison, Joanna RudziÅska: Postawy Polaków wobec emerytury; Marek Okólski: Europa i Polska jako obszar imigracji; Grażyna Wieczorkowska, Jerzy WierzbiÅski, MaÅgorzata Siarkiewicz: Wybrane problemy metodologiczne analitycznych badaÅ sondażowych; William Zimmerman: Kabardino-Balkar and overall Russian evaluations of key religious and ethnic identities: A comparison.show more

Product details

  • Hardback | 474 pages
  • 170 x 240 x 28mm | 920g
  • SCHOLAR
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8373833803
  • 9788373833807