Walka o spadek po Babenbergach 1246-1278
25%
off

Walka o spadek po Babenbergach 1246-1278

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 4 business days
When will my order arrive?

Description

Znakomita pozycja znanego ÅlÄskiego mediewisty dr. Norberta Miki, oparta na analizie imponujÄcej bazy źródÅowej i literatury tematu. To pierwsze tak obszerne polskie opracowanie traktujÄce o poczÄtkach potÄgi domu Habsburgów, o charakterze wrÄcz podrÄcznikowym dla badaczy dziejów XIII-wiecznej Europy Årodkowo-Wschodniej. Jak pisze sam autor: - Wydarzenia toczÄce siÄ w latach 1246-1278 można zaliczyÄ do bardziej burzliwych w dziejach Austrii. CiÄgÅe wojny â wedÅug zgodnej opinii kronikarzy â doprowadziÅy do upadku gospodarczego kraju. Zniszczeniu ulegÅo wówczas wiele miast, nie mówiÄc już o pojedynczych mniejszych grodach, wioskach lub klasztorach. Najeźdźcy uprowadzili także wielkie iloÅci jeÅców. UcierpiaÅa na tym zwÅaszcza Dolna Austria, gdzie niektóre rejony zostaÅy caÅkowicie wyludnione. Sporo winy za taki stan rzeczy ponosili w tym przypadku austriaccy i styryjscy możnowÅadcy. Podzieleni na zwalczajÄce siÄ ugrupowania, niejednokrotnie uÅatwili sÄsiadom ich grabieżcze wyprawy. Ważnym epizodem byÅy tutaj rzÄdy wÅadcy Czech PrzemysÅa Otokara II, które uspokoiÅy sytuacjÄ wewnÄtrznÄ w kraju. Czasy jego panowania, to dla ziem austriackich okres wzglÄdnej stabilizacji i rozbudowy. Dla przykÅadu w 1268 r. król czeski, na miejscu bitwy Kroissenbrunn, niedaleko Hainburga, kazaÅ wznieÅÄ warowny gród Marchegg. WspieraÅ także miasta oraz klasztory. Ostatecznym zwyciÄzcÄ w walce o spadek po Babenbergach okazaÅ siÄ król, a później cesarz, Rudolf z Habsburga. WykorzystujÄc antagonizmy królów WÄgier i Czech, a także poszczególnych ksiÄżÄt i margrabiów Rzeszy, zdoÅaÅ on wprowadziÄ wÅasne zasady gry. NiebagatelnÄ rolÄ odgrywaÅ tutaj fakt, iż Rudolf, jako zwierzchni wÅadca Niemiec, ustawiÅ siÄ w wygodniej pozycji arbitra w spornych sprawach miÄdzy swoimi lennikami, a także tymi, którzy hoÅd lenny, z rzÄdzonych przez siebie ziem, powinni mu byli zÅożyÄ. PozwoliÅo mu to rozstrzygaÄ konflikty na swojÄ korzyÅÄ, a opornych karaÄ. Tak też miaÅo miejsce w przypadku PrzemysÅa Otokara II, który nie uzyskawszy od wÅadcy Rzeszy spadku po Babenbergach jako lenna, automatycznie utraciÅ wszelkie prawa do jego posiadania, a sprzeciwiajÄc siÄ temu, zmuszony byÅ toczyÄ nierównÄ walkÄ z Rudolfem i pozostaÅymi ksiÄżÄtami Rzeszy, których dodatkowo wsparÅ król wÄgierski WÅadysÅaw. Można wiÄc powiedzieÄ â za Ferdinandem Seibtem â że poprzez swojÄ nieostrożnÄ politykÄ król czeski sam utorowaÅ Habsburgowi drogÄ do przejÄcia spadku po Babenbergach. Ten ostatni zaÅ stworzyÅ z nabytych ziem austriackich podstawÄ swoich rodowych dóbr. Spis treÅci: wprowadzenie â pod rzÄdami Babenbergów; zmagania o ziemie babenberskie po Åmierci Fryderyka Bitnego; PrzejÄcie Austrii i Styrii przez PrzemysÅa Otokara oraz pierwsze konflikty czesko-wÄgierskie; Od Kroissenbrunn do Soprona; utrata spadku po Babenbergach przez PrzemysÅa Otokara II na rzecz Rudolfa z Habsburga; tablice genealogiczne; indeks nazw geograficznych i osobowych. KAMPF UM DAS BABENBERGISCHE ERBE 1246-1278. THE CONTEST FOR THE BABENBERG HERITAGE 1246-1278.show more

Product details

  • Paperback | 136 pages
  • 148 x 210 x 7mm | 230g
  • WAW
  • Racibórz, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8389802635
  • 9788389802637