W cieniu Dzesera

W cieniu Dzesera

4 (1 rating by Goodreads)
By (author) 

List price: US$23.22

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Monografia âW cieniu Dżesera. Badania polskich archeologów w Sakkarzeâ jest syntezÄ osiÄgniÄÄ naukowych polsko-egipskiej misji archeologicznej prowadzonej od 1987 roku wykopaliska po zachodniej stronie piramidy, tzw. piramidy schodkowej, zbudowanej w poczÄtkach III dynastii (ok. 2650 rok p.n.e.) przez legendarnego architekta i imieniu Imhotep. MisjÄ kieruje autor ksiÄżki. Efektem dwudziestu dotychczasowych kampanii wykopaliskowych byÅo odkrycie dwu cmentarzysk z epok odlegÅych od siebie o dwa tysiÄclecia: nekropolii wielmożów ze schyÅkowej fazy tzw. Starego PaÅstwa (ostatnie stulecia III tysiÄclecia p.n.e.) i Okresu Ptolomjskiego (trzy ostatnie stulecia I tysiÄclecia p.n.e.) Starsza z dwu nekropol, poÅożona w warstwie dolnej, zawiera dziesiÄtki grobowców, których czÄÅÄ podziemna zostaÅa wykuta w stopniach skalnych wczeÅniejszego kamienioÅomu, z którego czerpano materiaÅ do budowy kompleksu grobowego Dżesera. Kaplice kultowe najstarszych spoÅród odkrytych tu mastab zawierajÄ unikatowÄ dekoracjÄ ÅciennÄ, tj. pÅaskorzeźby i malowidÅa wzbogacajÄce naszÄ wiedzÄ o sztuce egipskiej tego okresu, a bÄdÄce jednoczeÅnie cennymi źródÅami do poznania historii tych burzliwych czasów, kiedy znakomicie zorganizowane paÅstwo faraonów chyli siÄ po raz pierwszy ku upadkowi. Zachowane teksty hieroglificzne i przedstawienia figuralne, m.in. sceny polowaÅ i bankietów, a także âportrety rodzinneâ pozwalajÄ wniknÄÄ w atmosferÄ konfliktów politycznych i rodzinnych, w jakie obfitowaÅo życie codzienne tamtego okresu. Górna warstwa badanego terenu zawiera natomiast setki pochówków w formie mumii spowitych najczÄÅciej bogato dekorowanÄ powÅokÄ zwanÄ kartonażem. PrzesÅanki topograficzne i ikonograficzne pozwalajÄ wnioskowaÄ, że to cmentarzysko powstaÅo w bezpoÅrednim sÄsiedztwie pierwszego, prowizorycznego grobu Aleksandra Wielkiego, zanim jego mumie przeniesiono do Aleksandrii.Autor prezentuje też techniki archeologiczne i różne sposoby dochodzenia do prawdy historycznej na podstawie fragmentarycznie zachowanych źródeÅ. Jeden z rozdziaÅów jest poÅwiÄcony pracom polskich konserwatorów, które stanowiÄ integralnÄ czÄÅÄ programu badawczego. Opis prac wykopaliskowych obfituje w anegdoty z życia misji.show more

Product details

  • Hardback | 444 pages
  • 150 x 210 x 40mm | 930g
  • Wydawnictwo Naukowe UMK
  • Poland
  • Polish
  • 8394377440
  • 9788394377441

Rating details

1 ratings
4 out of 5 stars
5 0% (0)
4 100% (1)
3 0% (0)
2 0% (0)
1 0% (0)
Book ratings by Goodreads
Goodreads is the world's largest site for readers with over 50 million reviews. We're featuring millions of their reader ratings on our book pages to help you find your new favourite book. Close X