Villkor Och Mojligheter for Kemisk Storindustri I Sverige

Villkor Och Mojligheter for Kemisk Storindustri I Sverige

By (author) 

List price: US$22.39

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Utdrag: ...icke fatt nagon storre anvandning i vart lands jordbruk, fastan den ar lika vardefull for grodan, som salpetern. Produktionen torde komma att stegras, da koksjarn tydligen snart i allt storre skala kommer att tillverkas inom landet. Svafvelsyrad ammoniak kan, utom vid gasverk och koksverk, afven erhallas vid generering af bransle- och kraft-gas af stenkol, eller da stenkol sasom sadana anvandas direkt i masugnen. Mangden varierar mellan 5 och 30 kg. pr ton stenkol, beroende af kolsort och forfarande. Vart land importerar arligen mellan 3 och 4 millioner ton stenkol, men de verk aro icke manga, som pa ett stalle elda upp sa mycket kol, att en ammoniakanlaggning kan lona sig. Minimikvantiteten anses namligen vara 40 ton kol pr dygn.53 92 Om godslingsvardet stode i direkt proportion till kvafvehalten, sa skulle 80 kg. ammoniumsulfat med 20 % N, = 24.3 % NH3, motsvara 100 kg. chilesalpeter med 16 % N. I sjalfva verket anses dock ammoniakkvafvet ha nagot litet hogre varde, emedan det icke fullt sa latt lakas ur jorden af regn. Tanken pa att chilesalpetern kanske icke racker sa lange, har ledt Ostwald till utarbetandet af en metod for ammoniaks ofverforande till salpetersyra. Denna metod har redan kommit till praktisk anvandning i Tyskland, sa att man dar i krigsfall nu kan gora sig oberoende af salpetertillforseln utifran.54 Om salpetersyra (t. ex. Birkeland-Eydes) anvandes i stallet for svafvelsyra till att matta ammoniaken vid stenkolsdestillation, sa haller det darvid vunna nitratet cirka 35 % kvafve. Ur en vattenlosning af kalkkvafve (kalciumcyanamid) erhalles dicyandiamid med en kvafvehalt af anda till 66 %. Den hufvudsakliga kallan for cyanforeningar var tills slutet af 90-talet gasreningsmassan fran gasverken, men da borjade man af metalliskt natrium och ammoniak framstalla cyannatrium. Detta saljes nu till c: a af forutvarande priset a cyankalium, Kalciumcyanamiden...show more

Product details

  • Paperback | 50 pages
  • 189 x 246 x 3mm | 109g
  • Rarebooksclub.com
  • United States
  • Swedish
  • black & white illustrations
  • 1236716140
  • 9781236716149