Venture Capital

Venture Capital

By (author) 

List price: US$21.98

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

aka jest rola Venture Capital/Private Equity w USA, krajach UE i Polsce? Co sprawia, jakie mechanizmy ekonomiczno-finansowe i regulacje prawno-organizacyjne powodujÄ szybki rozwój VC/PE w rozwiniÄtych gospodarkach rynkowych, a jakie sÄ bariery tego rozwoju w Polsce? Jakie rozwiÄzania trzeba wdrożyÄ w Polsce, by sektor VC/PE staÅ sie istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego, innowacyjnooci i przedsiebiorczoÅci? Na te pytania odpowiada ta kompleksowa ksiÄżka, w której przedstawiono wiele zagadnieÅ dotÄd niedostepnych w piÅmiennictwie ekonomicznym. PoÅÄczenie diagnozy stanu i kierunków zmian VC/PE w wymiarze miedzynarodowym, w ostatniej dekadzie, z zespoÅem ustaleÅ normatywnych nadajÄcych sie do szybkiego wdrożenia w Polsce, czyni z niej pozycje unikatowÄ, o znaczeniu wykraczajÄcym poza polski krÄg odbiorców. Zaprezentowane w niej wnioski i rekomendacje stanowiÄ wyzwanie dla decydentów politycznych i gospodarczych, sektora finansowego i uczestników rynku kapitaÅowego. WskazujÄ na niezbedne dziaÅania w celu wykorzystania VC/PE jako wehikuÅu efektywnej mobilizacji i alokacji kapitaÅu. Prof. zw. dr hab. Waldemar FrÄckowiakshow more

Product details

  • Paperback | 280 pages
  • 165 x 235 x 17mm | 510g
  • CeDeWu
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8387885541
  • 9788387885540