Utwory Prozatorskie Na Amach "Zabaw Przyjemnych I Pozytecznych"

Utwory Prozatorskie Na Amach "Zabaw Przyjemnych I Pozytecznych" : Wybor

By (author) 

List price: US$8.31

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

W prezentowanej pracy za pomocą wielowariantowych, ekonometrycznych eksperymentów estymacyjnych analizowano zależność inflacji od luki produkcyjnej i oczekiwań inflacyjnych oraz stopę procentową determinowaną przez inflację, lukę produkcyjną i oczekiwania inflacyjne. W analizie wykorzystano zmodyfikowaną krzywą Phillipsa, teorie. Fishera oraz Ezw. regułę Taylora. Dla pogłębienia badań skonstruowane równania inflacji i stopy procentowej poszerzono o determinanty kosztowe oraz uwzględniono w rekurencyjnym układzie równań wektorowej autoregresji. Badano wzajemne oddziaływania nieoczekiwanych zmian stopy procentowej i luki produkcyjnej. Analizę przeprowadzono dla okresu 1985-2005 na 174 obserwacjach miesięcznych i 82 kwartalnych opisujących agregat 12 krajów należących do strefy euro. Na potrzeby pracy podjęto próbę odejścia od konwencjonalnych metod opartych na analizie szeregów czasowych do zastosowania zagregowanych danych ankietowych gromadzonych w badaniach koniunktury za pomocą ankiet jakościowych. Na ich podstawie skonstruowano wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych, co jest oryginalnym pomysłem na aproksymację luki produkcyjnej.show more

Product details

  • Paperback | 371 pages
  • 165 x 235 x 8mm
  • Wydawn. Biblioteka
  • Łodż, United States
  • English, Polish
  • 8388529137
  • 9788388529139