Twarze muzyki - Andrzej Tyszko

Twarze muzyki - Andrzej Tyszko

By (author) 

List price: US$60.90

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Twarze Muzyki to fotograficzny album zawierajÄcy 150 niezwykÅych portretów muzyków i zespoÅów polskiej elity muzycznejwykonanych przez Andrzeja Tyszko w latach 1982 - 2015. WiÄkszoÅÄ zdjÄÄ powstaÅa w okresie stanu wojennego kiedy muzyka byÅa przejawem buntu i rodzajem walki z otaczajÄcÄ socjalistycznÄ rzeczywistoÅciÄ. Muzyka dla tamtej mÅodzieży byÅa najważniejsza. Album ma cztery rozdziaÅy: Rock, Pop & blues. Jazz. Muzyka Klasyczna oraz rozdziaÅ z 40 okÅadkami pÅyt.Z takimi gwizdami jak Tomasz StaÅko, Kora, Ewa Bem i StanisÅaw Sojka pracuje od 33 lat wiÄc bloki z ich zdjÄciami sÄ najwiÄksze ale poza nimi na fotografiach jest 70 innych wspaniaÅych muzyków i zespoÅów. MiÄdzy innymi Lady Pank, Maanam, OddziaÅ ZamkniÄty, Kayah, T Love, Ryszard Rynkowski, Marek Piekarczyk, Kombi, De Mono, Bajm, Lombard i inni lub spoÅród jazzmanów: Krzesimir DÄbski, Zbigniew NamysÅowski, Walk Away, Tomasz Szukalski, Wojciech Karolak czy Osjan. Muzyka Klasyczna: Janusz Olejniczak, Wojciech Rajski, Waldemar Malicki, WiesÅaw Ochman, Vadim Brodski i inni. SÅowo wstÄpne napisaÅ Alex StorożyÅski, laureat nagrody Pulitzera.Andrzej Tyszko swoje pierwsze projekty artystyczne realizowaÅ na poczÄtku lat 70-tych bÄdÄc wspóÅzaÅożycielem Grupy Twórczej âZwyczajna 44â. Owocem pracy tej czteroosobowej grupy, w skÅad której wchodzili m.in. Andrzej Zygmuntowicz, Sergiusz Sachno, byÅo piÄÄ socrealistycznych wystaw stanowiÄcych odzwierciedlenie otaczajÄcej twórców socjalistycznej rzeczywistoÅci. W swoich pracach sprzeciwiali siÄ oni bezdusznej szaroÅci życia, w której przyszÅo im dojrzewaÄ. Drugim obszarem zainteresowaÅ Grupy byÅ akt. PowstaÅy cztery interesujÄce wystawy dotyczÄce tego tematu, w których widoczna byÅa z jednej strony fascynacja twórców otwartÄ i bezpretensjonalnÄ nagoÅciÄ, a z drugiej poszukiwanie indywidualnej interpretacji tego ponadczasowego tematu. W latach 1974 - 80 powstaÅo ÅÄcznie dziewiÄÄ wystaw, które byÅy eksponowane w ponad 30 miastach Polski.ProfesjonalnÄ dziaÅalnoÅÄ Andrzej rozpoczÄÅ na poczÄtku lat 80-tych. Do roku 1987 stworzyÅ ponad 70 okÅadek pÅyt i wielu plakatów dla najwybitniejszych muzyków sceny polskiej. Jego wielkÄ pasjÄ byÅ jazz, czego wyrazem staÅy siÄ wyjÄtkowo piÄkne i gÅÄbokie portrety wybitnych polskich i norweskich muzyków. W latach 1987-1990, na zamówienie Norweskiego Stowarzyszenia Jazzowego, wykonywaÅ portrety najsÅynniejszych norweskich jazzmanów. Po powrocie do Polski w roku 1990 zaÅożyÅ autorskie studio fotograficzne - âTyszko Fotografiaâ i bardzo szybko staÅ siÄ jednym z najbardziej wziÄtych fotografów komercyjnych. Niezależnie od dziaÅalnoÅci komercyjnej Andrzej Tyszko przez caÅÄ swojÄ drogÄ artystycznÄ nieprzerwanie uprawiaÅ fotografiÄ aktu, w której najbardziej interesuje go czysta forma. Za pomocÄ ciaÅa, ÅwiatÅa i czasu tworzy odkrywcze, bardzo malarskie i peÅne dramatyzmu oraz poezji obrazy.GÅównym tematem fotografii Andrzeja, zarówno w sztuce jak i w reklamie, sÄ ludzie. Andrzej ukazuje ich w sposób bardzo szlachetny, a zarazem odważny i nowoczesny. Jego receptÄ na dobry portret jest odnalezienie czÄstki siebie w fotografowanej osobie. DziÄki jego wrażliwoÅci i wyostrzonej umiejÄtnoÅci wnikliwego postrzegania czÅowieka, wykonane przez niego portrety trafnie ukazujÄ istotÄ fotografowanej osoby.ÅÄcznie Andrzej Tyszko zaprezentowaÅ 7 wystaw indywidualnych. W przygotowaniu ósma: Norwescy muzycy jazzowi.show more

Product details

  • Paperback | 224 pages
  • 240 x 280 x 25mm | 1,622g
  • BERNARDINUM
  • Pelplin, Poland
  • Polish
  • 8394278701
  • 9788394278700