Trzynastka Dodatkowe wynagrodzenie roczne
33%
off

Trzynastka Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 4 business days
When will my order arrive?

Description

Praktyczny poradnik, który kompleksowo przedstawia zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W publikacji w kompleksowy sposób została omówiona problematyka dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Poszczególne zagadnienia zostały omówione w praktyczny sposób i zostały zobrazowane:

bogatym zestawem orzeczeń sądowych oraz stanowiskami urzędowymi, które pokazują jak interpretować poszczególne przepisy ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i stosować je w praktyce,
praktycznymi komentarzami eksperta,
licznymi rzeczywistymi przykładami z zakresu pojawiających się problemów oraz ich rozwiązania.

W niniejszej publikacji zostały przedstawione grupy pracowników uprawnione do wypłaty „trzynastki”, zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, oraz te, którym ustawa odmawia prawa do tego świadczenia. Ponadto omówiono kwestię stosowania tej ustawy do osób objętych regulacją ustawy kominowej, czyli ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Poruszono również kwestię możliwości przyznania trzynastej pensji pracownikom spoza sfery budżetowej na podstawie wewnętrznych regulacji w firmie.

Czy zdarzyło Ci się szukać rozwiązań w tych sprawach?

Kto jest uprawniony do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego?
Jaki jest wpływ poszczególnych nieobecności na prawo do trzynastki i jej wysokość?
Jak prawidłowo ustalić wysokość trzynastki?
Jaki wpływ na prawo do trzynastki ma wykonywanie prac sezonowych bądź praca na zastępstwo?
Jakie są przesłanki pozbawienia prawa do trzynastki?
Czy jest możliwość dokonywania potrąceń z dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Jeśli zdarzyło Ci się szukać odpowiedzi na powyższe pytania, ta książka jest właśnie dla Ciebie.

Ponadto w książce Czytelnik znajdzie gotowe odpowiedzi na najczęściej występujące pytania, m.in. w następujących kwestiach:
Trzynastka a kierownicze stanowiska państwowe
Opieka nad dzieckiem a trzynastka
Urlop szkoleniowy a trzynastka
Trzynastka a ćwiczenia wojskowe
Dodatek specjalny a trzynastka
Dodatki specjalne ze środków unijnych a trzynastka
Dodatek stażowy chorobowy a trzynastka
Usprawiedliwione nieobecności obniżające staż warunkujący nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Szkolenie w trakcie czasu pracy a wynagrodzenie i prawo do trzynastki
Prawo do trzynastki pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy z przyczyn niedotyczących pracownika
Urlop bezpłatny jako okres niewliczany do okresu pracy uprawniającego do nabycia trzynastki
Prawo do trzynastki nauczyciela zatrudnionego w trakcie roku szkolnego
Ustalanie wysokości trzynastki w przypadku nieprzepracowania pełnych miesięcy
Prawo do trzynastki w przypadku przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę
Wliczanie dodatku specjalnego do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Usprawiedliwiona nieobecność w pracy a wysokość trzynastki
Wynagrodzenie za czas zwolnienia w trybie art. 1031 Kodeksu pracy w podstawie trzynastki
Trzynastka a zwolnienia grupowe
Dodatek specjalny w podstawie trzynastki
Forma uchwały dla przyznawania trzynastek wójtom, starostom i marszałkom
Nagroda roczna dla głównej księgowej w przypadku, gdy pełniła funkcję na podstawie oddelegowania
Okresy uprawniające do trzynastki a odbywanie stażu absolwenckiego
Długotrwała choroba a prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Prawo do trzynastki nauczyciela akademickiego, z którym nawiązano stosunek pracy w trakcie roku kalendarzowego
Trzynastka z zwolnienia lekarskie
Ustalenie wysokości trzynastki przy niepłatnej nieobecności
Trzynastka dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo
Podstawa trzynastki oraz wliczanie do podstawy zasiłkowej po przesunięciu terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę.
show more

Product details

  • Paperback | 156 pages
  • 145 x 205 x 10mm | 200g
  • KADRY
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 5. Auflage.
  • 832559117X
  • 9788325591175