An T-Amadan Mor Aig an Loch

An T-Amadan Mor Aig an Loch

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

'S ann anns an rann-leabhar seo (gur e seorsa freagairt nuadh Ghaidhlig do Spoon River Anthology a' th' ann) a tha am baird a' rannsachadh nam barail dhen iomadh phearsa mu dheidhinn nam beatha no nan suidheachadh aca. Leughaidh sibh anns na duilleagan seo na faclan daoine a tha a' bruidhinn as a' ghoraiche no as a' phein no as na dochais no as na ruin-diomhair aca. Cuideachd, tha an cruinneachadh bardachd seo a' gabhail a-steach dain a choisinn buinn-oir aig a' Mhod Naiseanta agus a' Mhod Ameireaga. In this collection (a sort of new Gaelic response to Spoon River Anthology) the poet explores the points-of-view of several people about their lives and situations. You will read in these pages the words they speak out of their foolishness or their pain or their hopes or their secret desires.show more

Product details

  • Paperback | 170 pages
  • 215.9 x 279.4 x 10.16mm | 508.02g
  • Createspace Independent Publishing Platform
  • United States
  • Scottish Gaelic
  • colour illustrations
  • 1507751745
  • 9781507751749

About Micheal Mac an T-Saoir

Tha am bard (fear dhaibh a th' a' buntainn do shliochd nan Gaidheal a fhuadachadh feadh an t-saoghal) a' fuireach anns na beantainn ann an California a deas faisg air "An Loch nan Tunnag" comhla ri a bhean 's chu (a tha an fear-ainm oirre, am bard-chu) 's bho am gu am comhla ri an dithis mhac 's an nighean dubh bhoidheach ghlice. The poet (one of those who belong to the diaspora of Gaels dispersed all over the world) lives in the mountains of Southern California near the "Lake of the Ducks" with his wife and his dog (who goes by the nickname of the bard-dog), and from time to time with their two sons and their daughter.show more