Tècnic/a Especialista de Grau Mitjà Sanitari (Subgrup C2) de l'Institut Català de la Salut. Temari vol. I.

Tècnic/a Especialista de Grau Mitjà Sanitari (Subgrup C2) de l'Institut Català de la Salut. Temari vol. I.

List price: US$52.38

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Product details

  • Paperback | 352 pages
  • 170 x 240mm | 592g
  • Spanish
  • 8499370292
  • 9788499370293

Review Text

FECHA DE PUBLICACIÓNviernes, 23 de octubre de 2009PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari (subgrup C2) de l´Institut Català de la Salut
- Preparadors.
- Personal sanitari.CONTENIDOEl present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves selectives d'accés a les places vacants a Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari (subgrup C2) de l´Institut Català de la Salut la convocatòria de les quals ha estat publicada en el D.O.G.C. núm. 5481, de 9 d'octubre de 2009.En aquest volum s'inclou el desenvolupament detallat dels temes 1 al 15 de conformitat amb el que disposa el programa oficial. Elaborats per personal especialitzat en cadascun dels temes trobarà:
- Continguts totalment actualitzats a la data d'edició
- Quadres i gràfics explicatius
- Esquemes-resums finalsDOCUMENTACIÓN- Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978
- Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
- Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària
- Decret 303/2004, de 25 de maig, de modificació de la denominació del Departament de Sanitat i Seguretat Social
- Decret 262/2000, de 31 de juliol, de reestructuració del Departament de Sanitat i seguretat social
- Decret 219/2005, d'11 d'octubre, de reestructuració del Departament de Salut
- Decret 220/2005, d'11 d'octubre, pel qual es modifica l'estructura dels òrgans centrals de l’ens públic Servei Català de la Salut
- Decret 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut
- Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
- Decret 128/2006, de 9 de maig, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència de Protecció de la Salut
- Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut
- Pla de Salut 2002-2005, publicat per la Generalitat de Catalunya
- Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es regula la creació de governs territorials de salut
- Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat
- Llei 37/1962 de 21 de juliol, d'Hospitals
- Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus
- Resolució núm. 32/89 del Consell General d'Infermeria
- Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal
- Decret 3096/1973 de 14 de setembre, pel qual es publica el Codi Penal
- Estatut de personal sanitari no facultatiu de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, aprovat per l'Ordre de 26 d'abril de 1973
- Reial Decret 202/2000, d'11 de febrer, pel qual s'estableixen les normes relatives als manipuladors d'aliments
- Reial Decret 640/2006, de 26 de maig, pel qual es regulen determinades condicions d'aplicació de les disposicions comunitàries en matèria d'higiene, de la producció i comercialització dels productes alimentaris
- Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004 relatiu a la higiene dels productes alimentarisRECURSOS DIDÁCTICOS - Referències a la normativa utilitzada
- Quadres i gràfics explicatius
- Esquemes - resums finals.
show more