Szokujace mechanizmy budowy i dzialania Wszechswiata
39%
off

Szokujace mechanizmy budowy i dzialania Wszechswiata

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 4 business days
When will my order arrive?

Description

Ta ksiÄżka jest odmienna, niepodobna do innych. ZostaÅa napisana wyÅÄcznie na podstawie wÅasnych przemyÅleÅ autora i intuicji z uwzglÄdnieniem podstawowych praw natury. JÄzyk ksiÄżki jest prosty, w wiÄkszoÅci potoczny, jakiego używa siÄ na co dzieÅ. Publikacja opisuje strukturÄ oraz gÅówne mechanizmy funkcjonowania natury, dotychczas stanowiÄce dla ludzi wielkÄ tajemnicÄ. Nie zawiera prawie żadnych dodatkowych informacji ani o historii, ani o rozwoju nauki w tym zakresie, wobec tego podane informacje sÄ niemal czystÄ esencjÄ opisywanych zagadnieÅ. W ksiÄżce nie ma żadnych równaÅ ani wyliczeÅ. Pozostawiono to profesjonalnym fizykom i kosmologom.OpierajÄc siÄ na treÅci ksiÄżki, można w sposób zadowalajÄcy odpowiedzieÄ na nastÄpujÄce, fundamentalne pytania: Czym jest wszechogarniajÄca przestrzeÅ kosmiczna? Czy ma okreÅlonÄ swojÄ strukturÄ, a jeÅli ma, to dlaczego nie można jej zobaczyÄ ani też dokÅadnie zbadaÄ oraz jakÄ peÅni funkcjÄ w naturze? Czym jest materia i grawitacja oraz w jaki sposób siÄ przemieszczajÄ? Z czego wynika energia, masa i pÄd? Co wyznacza granicznÄ prÄdkoÅÄ ÅwiatÅa i materii? Dlaczego istniejÄ wymiary przestrzenne? Czym jest czas i czy jego upÅyw musi nastÄpowaÄ tylko w jednÄ stronÄ? Dlaczego istnieje nieuchronny proces starzenia siÄ wszystkich organizmów? Czym jest ÅmierÄ i czy istnieje po niej życie? Z czego wynika nasza ÅwiadomoÅÄ oraz czy istnieje dusza? Czy WszechÅwiat jest żywym organizmem posiadajÄcym również swojÄ ÅwiadomoÅÄ i wreszcie czy istnieje Bóg oraz jaki jest cel naszego istnienia? Ponadto w ogólnym zarysie przedstawiono mechanizm rozwoju nauki i uczenia siÄ â dlaczego istnieje matematyka, czym jest pamiÄÄ, myÅlenie, wyobraźnia, co powoduje naszÄ koncentracjÄ, telepatiÄ, uzdrawianie oraz inne nasze emocje, a także czy mamy wolnÄ wolÄ?show more

Product details

  • Paperback | 132 pages
  • 140 x 205 x 5mm | 172g
  • Rozpisani.pl
  • Poland
  • Polish
  • 8394283500
  • 9788394283506