Szkolenia BHP i badania profilaktyczne pracownikow - obowiazki pracodawcy

Szkolenia BHP i badania profilaktyczne pracownikow - obowiazki pracodawcy

List price: US$13.98

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

1. Tworzenie służby bhp
2. Ocena ryzyka zawodowego
3. Badania lekarskie pracowników ? 3.1. Rodzaje badań
3.2. Obowiązki pracodawcy i pracownika
3.3. Zawarcie umowy na wykonywanie badań profilaktycznych
3.4. Skierowanie na badania
3.5. Skierowanie jako polecenie służbowe
3.6. Orzeczenie lekarskie
3.7. Koszty badania
3.8. Ponowne badanie profilaktyczne
3.9. Profilaktyczne badania lekarskie pracowników i zleceniobiorców a składki ZUS

4. Szkolenia bhp ? 4.1. Szkolenie wstępne
4.2. Szkolenie okresowe

? 5. Wymagania bhp dla pracy przy komputerze ? 5.1. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników wykonujących pracę przy komputerze
? 5.2. Warunki pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe
? 5.3. Okulary dla pracownika pracującego przy komputerze
? 5.3.1. Wyłączenia z refundacji zakupu okularów
? 5.3.2. Rodzaj refundowanych okularów
? 5.3.3. Standard szkieł i oprawy
? 5.3.4. Częstotliwość zakupu szkieł
? 5.3.5. Opodatkowanie i oskładkowanie kosztów zakupu okularów
? 5.4. Refundacja szkieł kontaktowych

? 6. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego ? 6.1. Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej
? 6.2. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
? 6.3. Imienna karta wyposażenia pracownika w odzież roboczą

? 7. Profilaktyczne posiłki i napoje
? 8. Wymagania bhp dla pomieszczeń ? 8.1. Wymiary pomieszczeń
? 8.2. Podłoga
? 8.3. Oświetlenie
? 8.4. Dostęp do stanowiska pracy
? 8.5. Ogrzewanie
? 8.6. Wentylacja
? 8.7. Wymagania bhp w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych

? 9. Ochrona pracy kobiet
? 10. Regulamin pracy a bhp
? 11. Apteczki
? 12. Wypadki przy pracy ? 12.1. Pierwsza pomoc
? 12.2. Przyczyny i definicja wypadków przy pracy
? 12.3. Wypadek w trakcie delegacji
? 12.4. Działania podejmowane w razie wypadku przy pracy
? 12.5. Zespół powypadkowy – powołanie, skład, zadania
? 12.6. Protokół powypadkowy
? 12.7. Rejestr wypadków

? 13. Konsultacje działań związanych z bhp z pracownikami
? 14. Konsekwencje niewypełnienia obowiązków z zakresu bhp ? 14.1. Powstrzymanie się pracownika od pracy
? 14.2. Odpowiedzialność za naruszenie zasad bhp

? 15. Kontrola w zakresie bhp
? 16. Bezzwrotne dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy ? 16.1. Zasady ubiegania się o dofinansowanie

? 17. Odpowiedzi na pytania Czytelników ? 17.1. Jak zapewnić odpowiednie warunki bhp osobom niebędącym pracownikami
? 17.2. Czy można zaliczyć do kosztów wydatek na szkolenia bhp dla pracodawców
? 17.3. Czy pracownika oddelegowanego do innej pracy trzeba skierować na badania i szkolenie bhp
? 17.4. Czy badania lekarskie przeprowadzone w czasie wolnym od pracy wliczamy do czasu pracy
? 17.5. Czy pracodawca może zawrzeć kilka umów o wykonywanie badań lekarskich
? 17.6. Czy pracodawca może zmienić wzór skierowania na badania lekarskie
? 17.7. Czy zleceniodawca powinien przejść szkolenie bhp dla pracodawców
? 17.8 Czy można odliczyć VAT za badanie psychologiczne pracownika
? 17.9. Jak wystawić skierowanie na badania lekarskie dla pracownika pracującego przy komputerze
? 17.10. Czy okresowe szkolenie bhp może odbywać się w formie e-learningu
show more

Product details

  • Paperback | 98 pages
  • 205 x 295 x 6mm | 214g
  • Poland
  • Polish
  • 8374406550
  • 9788374406550