Szczera Wola I Zniewolenie

Szczera Wola I Zniewolenie : Harcerstwo W Polsce 1945-1980: Zarys Problematyki Ideowej I Wychowawczej

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

âSzczera wola i zniewolenieâ â wbrew podtytuÅowi â jest ksiÄżkÄ nie tylko o harcerstwie. Autor, omawiajÄc przemiany ideowe i wychowawcze w ZwiÄzku Harcerstwa Polskiego (także w OH ZMP i OHPL) w latach 1945â1980 i politykÄ wÅadz paÅstwowych wobec harcerstwa, przedstawia metody stosowane przez komunistów w zwalczaniu spoÅecznego oporu wobec narzuconej ideologii, w podporzÄdkowywaniu sobie oÅwiaty, szkolnictwa i organizacji mÅodzieżowych.Ukazuje mechanizmy zwalczania tradycyjnych wartoÅci â religijnych, narodowych i spoÅecznych â stanowiÄcych fundament prawdziwego harcerstwa i szerzej â Åwiatowego skautingu. Pokazuje wykorzystywanie harcerstwa przez partyjny aparat jako narzÄdzia do âwalki o rzÄd duszâ mÅodzieży polskiej. NarzÄdzia szczególnie cennego, bo znacznie skuteczniejszego niż inne, nawet te w peÅni podporzÄdkowane komunistom, organizacje mÅodzieżowe â dziÄki zrÄcznemu wykorzystaniu elementów atrakcyjnej dla mÅodzieży metody harcerskiej, czÄÅciowo âprzechwytywanejâ przez ten aparat.show more

Product details

  • Hardback | 633 pages
  • 165 x 245 x 37mm
  • Niezalezne Wydawnictwo Harcerskie
  • Warszawa, Poland
  • English, Polish
  • 8393087007
  • 9788393087006
  • 2,660,206