Swiat utracony Zydzi polscy

Swiat utracony Zydzi polscy

By (author)  , By (author) 

List price: US$65.15

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Oddajemy w PaÅstwa rÄce album ukazujÄcy Åwiat, który po 1 wrzeÅnia 1939 roku ulegÅ zagÅadzie. Niemcy pod rzÄdami Adolfa Hitlera rozpÄtujÄc II wojnÄ ÅwiatowÄ skazaÅy europejskich Å»ydów na niewyobrażalne cierpienia i ÅmierÄ, a wraz z ludźmi â niemal doszczÄtnie zniszczona zostaÅa tworzona przez stulecia kultura materialna i duchowa narodu.Przed rokiem 1939 centrum tego Åwiata znajdowaÅo siÄ w Polsce, której blisko 3,5-milionowa żydowska diaspora byÅa najwiÄkszÄ w Europie i drugÄ co do wielkoÅci na Åwiecie. W Polsce Å»ydzi mieszkali od stuleci. Tu kwitÅo ich życie religijne, rozwijaÅa siÄ kultura, precyzowaÅa tożsamoÅÄ i ÅwiadomoÅÄ narodowa. Nierozerwalnie zwiÄzani z polskÄ historiÄ, polskimi miastami i wsiami, stali siÄ ich integralnÄ czÄÅciÄ, niezbÄdnÄ skÅadowÄ Å¼ycia gospodarczego, a także kulturalnego i intelektualnego.SÄ wÅród nich ludzie zwyczajni i wybitni, zamożni i biedni. Można spojrzeÄ im w oczy, zajrzeÄ do ich mieszkaÅ, obserwowaÄ przy pracy, zobaczyÄ, jak przeżywajÄ radoÅci i troski. Jest to obraz uchwycony na krótko przed tragediÄ: jego bohaterowie nie wiedzÄ jeszcze, że oni i Åwiat, w którym żyjÄ, niebawem ulegnÄ zagÅadzie.SpoÅród wielu tysiÄcy przejrzanych zdjÄÄ, wybraliÅmy kilkaset. Ich autorami sÄ zarówno uznani, najwybitniejsi fotograficy, jak i twórcy, których nazwisk nie udaÅo siÄ ustaliÄ. ZależaÅo nam, aby opatrzone byÅy jak najdokÅadniejszym opisem, i wszÄdzie, gdzie byÅo to możliwe, umieszczaliÅmy imiona i nazwiska bohaterów fotografii. Ważne jest, aby nie pozostali bezimienni.Fotografie ukazujÄ duże miasta i maÅe miasteczka, w których czÄsto wiÄkszoÅÄ mieszkaÅców stanowili Å»ydzi. W tych spoÅecznoÅciach, podobnie jak wÅród żydowskich mieszkaÅców wsi i osad, przetrwaÅy pieczoÅowicie pielÄgnowane tradycyjne i niezmienne od wieków formy życia. Przedstawiamy również Å»ydów zasymilowanych, wychowanych w polskiej szkole, silnie zwiÄzanych z polskÄ historiÄ, kulturÄ i jÄzykiem. Na zdjÄciach pojawiajÄ siÄ w towarzystwie swoich nieżydowskich przyjacióÅ, kolegów, wspóÅpracowników. MieszkajÄc w Polsce i dla niej pracujÄc, majÄc ÅwiadomoÅÄ wiÄzi z wÅasnym narodem i jego losem, czÄsto żyli na granicy dwóch Åwiatów.show more

Product details

  • Paperback | 392 pages
  • 235 x 320 x 26mm | 1,795g
  • Zydowski Instytut Historyczny
  • Poland
  • Polish
  • 8393440475
  • 9788393440474