Surrealisticka Obraznost a Kresba, 18. Unora-13. Dubna 1997

Surrealisticka Obraznost a Kresba, 18. Unora-13. Dubna 1997

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

V českém umění hrál surrealismus zásadní úlohu zejména v závěru dvacátých a v průběhu třicátých let. Ale dá se říci, že nepřetržitá tradice, udržovaná klíčovými osobnostmi (Štyrský, Teige, Effenberger, Švankmajer), se udržela až dodnes. Od začátku 70. let opět existuje Surrealistická skupina v Československu s bohatou činností publikační i výstavní. Katalog výstavy, jež proběhla v Národní galerii v Praze, představuje práce na papíru několika českých výtvarníků, ať už to jsou zásadní protagonisté hnutí (Toyen, Štyrský, Tikal, Istler, Švankmajerovi, Stejskal, Baron, Medek, Nádvorníková), popřípadě autoři tvořící v duchu surrealistické imaginace (Janoušek, Muzika, Wachsmann, Sklenář). English The role of surrealism in Czech art was quite essential, especially at the end of the twenties and during the thirties. It can be said, however, that the continuous tradition, preserved by the key personalities (Štyrský, Teige, Effenberger, Švankmajer), has been retained up till these days. In the beginning of the seventies the Surrealist Group in Czechoslovakia came into being again with varied activities in the sphere of publication and exhibitions.The catalogue of the exhibiton, that took place in the National Gallery in Prague, presents works on paper by several Czech artists, whether these are the most important protagonists of the movement (Toyen, Štyrský, Tikal, Istler, the Švankmajers, Stejskal, Baron, Medek, Nádvorníková) or the authors whose works are imbued with the spirit of surrealist imagination (Janoušek, Muzika, Wachsmann, Sklenář). Deutsch In der tschechischen Kunst spielte Surrealismus eine sehr wichtige Rolle, insbesondere am Ende der 20-er und in den 30-er Jahren. Aber die von einigen bedeutenden Persönlichkeiten (Štyrský, Teige, Effenberger, Švankmajer) erhaltene Tradition ist auch heute noch spürbar. Seit den 70-er Jahren gibt es die erneute Surrealistische Gruppe in der Tschechoslowakei, die intensiv publiziert und ausstellt. Katalog der Ausstellung, die in der Nationalgalerie in Prag stattfand, stellt Arbeiten auf Papier einiger tschechischen bildenden Künstler vor. Einige von ihnen gehören zu den Schlüsselpersönlichkeiten dieser Kunstrichtung (Toyen, Štyrský, Tikal, Istler, Švankmajers, Stejskal, Baron, Medek, Nádvorníková), andere waren in ihrer Schöpfung von der surrealistischen Imagination beeinflußt (Janoušek, Muzika, Wachsmann, Sklenář).show more

Product details

  • Book | 64 pages
  • Narodni Galerie
  • United States
  • Czech, English, French
  • 8070351276
  • 9788070351277