Sukces w niszach rynkowych

Sukces w niszach rynkowych

By (author)  , By (author)  , By (author) 

Currently unavailable

Description

Każdego dnia maÅe, Årednie i duże przedsiÄbiorstwa padajÄ ofiarÄ globalnej konsolidacji branż i sÄ przejmowane przez dominujÄcych liderów rynku globalnego. Ten proces koncentracji nie omija żadnej gaÅÄzi gospodarki: browary, sieci handlowe, firmy farmaceutyczne i banki stajÄ siÄ coraz czÄÅciej kandydatami do przejÄcia przez wielkie przedsiÄbiorstwa, które górujÄ nad nimi dziÄki osiÄganym efektom skali. Ze Åwiatowej bazy danych obejmujÄcej 660 000 przedsiÄbiorstw autorzy wyÅuskali te, które najlepiej prosperujÄ w niszach i zbadali je pod kÄtem realizowanej strategii. Odkryli dziewiÄÄ schematów strategii użytecznych dla maÅych, Årednich i dużych firm, które pozwalajÄ na osiÄgniÄcie rentownego wzrostu i odparcie ataku ze strony konsolidatorów branż.show more

Product details

  • Hardback | 184 pages
  • 175 x 245 x 20mm | 536g
  • Studio Emka
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 8388607758
  • 9788388607752