Sprawozdanie finansowe po zmianach

Sprawozdanie finansowe po zmianach : Poradnik Gazety Prawnej 12/2016

List price: US$13.99

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Sprawozdanie finansowe po zmianach
1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych – od czego zacząć
1.1. Wybrane składniki bilansu – charakterystyka i wycena
1.1.1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
1.1.1.1. Okres, stawki i metody amortyzacji oraz ich weryfikacja
1.1.1.2. Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy
1.1.2. Inwestycje długoterminowe
1.1.3. Należności i ich aktualizacja
1.1.3.1. Wycena należności na dzień bilansowy
1.1.3.2. Tworzenie odpisów aktualizujących należności
1.1.3.3. Rozwiązywanie odpisów aktualizujących wartość należności
1.1.4. Należności wyrażone w walucie obcej
1.1.5. Zapasy (towary lub materiały) i ich aktualizacja
1.1.5.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów
1.1.5.2. Towary i odchylenia od ich cen ewidencyjnych
1.1.5.3. Zapasy – produkcja w toku
1.1.6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
1.1.7. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.1.8. Rezerwy
1.1.8.1. Wycena rezerw
1.1.8.2. Rezerwy w ujęciu podatkowym
1.1.8.3. Zakres informacji o stanie rezerw w sprawozdaniu finansowym
1.1.9. Wynik finansowy i jego podział
1.1.9.1. Podział lub pokrycie wyniku finansowego
1.1.9.2. Dywidenda
1.1.9.3. Zwiększenie kapitału zakładowego
1.1.9.4. Przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy i zapasowy oraz pokrycie straty
1.1.10. Uproszczenia i zwolnienia dla wybranych jednostek
1.1.10.1. Wycena aktywów i pasywów oraz uproszczenia dla jednostek mikro
1.1.10.2. Uproszczenia dla jednostek małych
1.1.10.3. Uproszczenia dla organizacji pozarządowych
2. Zamknięcie kont wynikowych i ustalenie wyniku finansowego
2.1. Wariant porównawczy rachunku zysków i strat
2.2. Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat
2.3. Rachunek zysków i strat jednostek mikro
2.3.1. Rachunek zysków i strat jednostki mikro będącej organizacją non profit
3. Sporządzenie sprawozdania finansowego
4. Sporządzenie zeznania rocznego osób prawnych – CIT-8
4.1. Jednostki zobowiązane do złożenia zeznania rocznego
4.2. Jednostki zwolnione ze składania zeznania rocznego
4.3. Termin złożenia zeznania podatkowego i właściwość urzędu skarbowego
4.4. Załączniki do zeznania rocznego
4.5. Wypełnienie deklaracji CIT-8
show more

Product details

  • Paperback | 100 pages
  • 205 x 295 x 6mm | 216g
  • Poland
  • Polish
  • 8374409738
  • 9788374409735