Spektroskopia oscylacyjna Od teorii do praktyki
35%
off

Spektroskopia oscylacyjna Od teorii do praktyki

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

Kompendium wiedzy na temat spektroskopii IR i ramanowskiej!
Spektroskopia oscylacyjna jest jedn? z podstawowych technik badawczych w szeroki spos?b stosowan? w badaniach fizyko-chemicznych, materia?owych, przyrodniczych, medycznych czy farmakologicznych.
Ksi??ka zawiera opis technik spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (FTIR) i spektroskopii rozproszenia ramanowskiego. Podr?cznik jest uzupe?niony obszernym zestawem do?wiadcze? wykorzystuj?cych powszechnie dost?pn?, jak i nowoczesn? aparatur? badawcz?. Po przedstawieniu praw fizycznych charakteryzuj?cych dan? technik? spektroskopii oscylacyjnej i om?wieniu preparatyki pr?bek i aparatury zebrano zestaw ?wicze? laboratoryjnych, kt?re mog? by? stosowane w trakcie zaj?? z zakresu spektroskopii optycznej, chemii fizycznej czy paneli specjalizacyjnych w dziedzinie chemii medycznej, materia?oznawstwa i analityki w szerokim poj?ciu. Ka?de ?wiczenie jest poprzedzone opisem podstaw i wiedzy wymaganej do zrozumienia omawianego problemu badawczego. Obrazuj? one przyk?ady zastosowania danej techniki a jednocze?nie przedstawiaj? szczeg??owy spos?b rozwi?zania danego problemu badawczego, co mo?e by? przydatne dla wprowadzenia danego zastosowania do laboratorium naukowego, przemys?owego czy kontroli jako?ci.
Autorami ksi??ki s? specjali?ci z zakresu spektroskopii absorpcyjnej w zakresie podczerwieni oraz spektroskopii ramanowskiej, od lat wprowadzaj?cych nowe kursy jak i ?wiczenia laboratoryjne dla szerokiego panelu oferty dydaktycznej, w tym w j?zyku angielskim, jak i prowadz?cych badania naukowe z zastosowaniem spektroskopii oscylacyjnej.
Podr?cznik jest przeznaczony dla student?w chemii, ochrony ?rodowiska, biofizyki, uniwersytet?w medycznych i przyrodniczych. Mo?e te? by? przydatny pracownikom laboratori?w analitycznych.
show more

Product details

  • Paperback | 300 pages
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 830118826X
  • 9788301188269