SluneÄnice

SluneÄnice

By (author) 

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

SluneÄnice zachycující autorův vlastní osud v dobÄ, kdy byl jakožto Žid v letech 1941 - 45 nacisty vÄznÄn v pracovních a koncentraÄních táborech. DÄj se odehrává pÅevážnÄ ve LvovÄ, kde pÅed válkou vystudoval architekturu. V rámci svého neradostného vyprávÄní podává také obraz antisemitismu v pÅedváleÄném Polsku a v souvislosti s jedním konkrétním prožitkem uvažuje o vinÄ a odpuÅ¡tÄní. Wiesenthalův pÅíbÄh je doplnÄn esejem, v nÄmž jsou shrnuty názory 43 významných svÄtových osobností, spisovatelů, politiků, historiků a teologů, kteÅí se vyjádÅili k autorovÄ otevÅené otázce, zda má ÄlovÄk právo odpustit zloÄinci, který se provinil na jiných. Tato kniha je svým obsahem i hlubokým mravním aspektem aktuální dodnes.show more

Product details

  • H+h
  • Czech
  • 8073190419
  • 9788073190415