Slownik tematyczny z multimediami Extreme English

Slownik tematyczny z multimediami Extreme English

List price: US$19.30

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

âSÅownik tematyczny z multimediami. Extreme Englishâ do nauki z audiokursem i aplikacjÄ na telefon, iPhone i smartfony to nowoczesna i praktyczna publikacja dla osób uczÄcych siÄ jÄzyka angielskiego na poziomie podstawowym i Årednio zaawansowanym (A1-B1), w tym również dla maturzystów. ZawartoÅÄ pakietu:â¢KsiÄżka zawierajÄca ok. 3 000 haseÅ, ze zdjÄciem, dwoma zdaniami przykÅadowymi i tÅumaczeniami dla każdego hasÅa. â¢Aplikacja umożliwiajÄca sÅuchanie nagraÅ na smartfonie po odczytaniu kodu Micro QR z ksiÄżki, dostÄpna na stronie www.supermemo.pl/slowniki_extreme. â¢Aplikacja do nauki sÅówek metodÄ SuperMemo na telefonie komórkowym, do pobrania ze strony www.supermemo.pl/slowniki_extreme.â¢Audiokurs w formie nagraÅ MP3, umożliwiajÄcy naukÄ sÅownictwa ze sÅuchu, do pobrania ze strony www.supermemo.pl/slowniki_extreme. â¢Kurs online âExtreme English 1: Basicâ dostÄpny przez 2 miesiÄce za darmo w serwisie pod adresem www.supermemo.net.pl na podstawie kodu doÅÄczonego do ksiÄżki.Z publikacji można korzystaÄ, za pomocÄ nastÄpujÄcych rozwiÄzaÅ i multimediów:1UczÄc siÄ z ksiÄżki, przeglÄdajÄc hasÅa z tÅumaczeniami, zdaniami i zdjÄciamiSÅownik podzielony jest tematycznie. Każdy rozdziaÅ jest oznaczony innym kolorem. W ramach każdego z nich hasÅa uÅożone sÄ alfabetycznie wedÅug polskich tÅumaczeÅ. Dla każdego sÅówka prezentowane sÄ dwa przykÅadowe zdania angielskie, pokazujÄce jego typowe użycie w kontekÅcie. HasÅom towarzyszÄ tÅumaczenia zdaÅ na polski oraz zdjÄcia. Ponadto, na marginesie przy każdym haÅle znajdujÄ siÄ kolorowe prostokÄtne oznaczenia, które informujÄ o tym, jak czÄsto dane sÅówko wystÄpuje w jÄzyku angielskim. Na koÅcu ksiÄżki umieszczono indeksy haseÅ angielskich i polskich uÅożone alfabetycznie, które pozwalajÄ wyszukaÄ potrzebne sÅówko w odpowiednim rozdziale.Ze sÅownikiem można uczyÄ siÄ aktywnie, zasÅaniajÄc lewÄ stronÄ tekstu i starajÄc siÄ podaÄ angielskie tÅumaczenie lub pasywnie, zasÅaniajÄc prawÄ stronÄ tekstu i przekÅadajÄc tekst angielski na polski. W tÅumaczeniu i zapamiÄtywaniu sÅówek może również pomóc zdjÄcie.2.WÅÄczajÄc audiokurs i zapamiÄtujÄc nowe sÅówka ze sÅuchuPoszczególne rozdziaÅy audiokursu można pobraÄ ze strony www.supermemo.pl/slowniki_extreme. Nagrania MP3 obejmujÄ caÅy materiaÅ kursu. 3.UczÄc siÄ online z multimedialnego kursu z metodÄ SuperMemoMateriaÅ sÅownika dostÄpny jest również jako kurs online âExtreme English 1: Basicâ w serwisie e-learningowym dostÄpnym pod adresem www.supermemo.net.pl. Na podstawie kodu doÅÄczonego do ksiÄżki użytkownik może uczyÄ siÄ online przez 2 miesiÄce za darmo.4.Po wgraniu nowych sÅówek na komórkÄ â powtarzajÄc je metodÄ SuperMemo SÅówka można powtarzaÄ i utrwalaÄ na telefonie komórkowym w dowolnym miejscu i czasie, Åatwo i wygodnie. UdostÄpniliÅmy aplikacje do nauki na ponad 700 modeli telefonów wyposażonych w JavÄ, do pobrania ze strony www.supermemo.pl/slowniki_extreme.5.SÅuchajÄc nagraÅ na iPhonie lub smartfonie DziÄki zawartym w ksiÄżce kodom kreskowym można posÅuchaÄ nagraÅ haseÅ i zdaÅ na iPhonie lub smartfonie z systemem Android. W tym celu należy pobraÄ aplikacjÄ ze strony www.supermemo.pl/ slowniki_extreme. NastÄpnie wystarczy zeskanowaÄ kod na wybranej stronie w ksiÄżce, a teksty i nagrania z niej pojawiÄ siÄ w smartfonie.Wymagania sprzÄtowe:- dla aplikacji âCzytnik kodów Micro QRâ - iPhone w wersji 3GS i nowszy, smartfony z systemem operacyjnym Android posiadajÄce kamerÄ oraz opcjÄ autofokus,- dla aplikacji âSÅownik na komórkÄâ - telefon poprawnie skonfigurowany do odbierania wiadomoÅci MMS zawierajÄcych aplikacjÄ Java, - dla audio kursu - dowolny odtwarzacz MP3 (w tym CD/MP3 i DVD/MP3) oraz modele telefonów komórkowych obsÅugujÄce format MP3.show more

Product details

  • Paperback | 374 pages
  • 140 x 190 x 23mm | 470g
  • SuperMemo World
  • Poland
  • English, Polish
  • 8362322217
  • 9788362322213