Senotlolo Sa Tsebo: Gr 7: Teacher's Guide

Senotlolo Sa Tsebo: Gr 7: Teacher's Guide

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Senotlolo sa tsebo ke ketane ya puo ya Sesotho e kgothaletsang baithuti ho leka ka matla ho fihlella sepheo sa bona, ho nahana ka bonono Ie kelello e batsi Ie ho tjhorisa puo ya bona e be hlwahlwa. E fihletse ditlhoko tsa Tlaleho e Lekotsweng Botjha ya Kharikhulamo ya Naha ka botlalo. E kenyeleditse dihlooho tse fapaneng tse itshetlehileng ka bophelo ba letsatsi Ie Ietsatsi ba baithuti. Ditlhakiso di kenyeleditse, ditlhakiso tsa ka phaposing, dipuisano, tlhahisoleseding, mosebetsi o ngolwang hae Ie ho ngola ka bonono Ie boiphihlelo. Dikereiti 7-9.
show more

Product details

  • Paperback
  • Juta Gariep
  • Cape Town, South Africa
  • Sotho
  • 1869034694
  • 9781869034696