Sekretna sila spelniania pragnien

Sekretna sila spelniania pragnien

By (author) 

List price: US$13.61

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

The Spontaneous Fulfillment of DesireCzy zdarzyÅo ci siÄ kiedyÅ coÅ podobnego?- MyÅlaÅeÅ o kimÅ dawno niewidzianym â i wÅaÅnie wtedy ta osoba zadzwoniÅa.- Bardzo na coÅ czekaÅeÅ i niespodziewanie akurat siÄ to wydarzyÅo.- ZnalazÅeÅ wspaniaÅe rozwiÄzanie jakiegoÅ problemu â a twój najlepszy przyjaciel w tym samym czasie znalazÅ to samo rozwiÄzanie.WiÄkszoÅÄ ludzi bÅÄdnie uznaje takie wydarzenia za zbiegi okolicznoÅci. W istocie zaÅ sÄ to przebÅyski obszaru, gdzie wszystko wydarza siÄ jednoczeÅnie, synchronicznie, gdzie przeszÅoÅÄ, teraźniejszoÅÄ i przyszÅoÅÄ sÄ jednym.Ta ksiÄżka pokazuje, jak zauważaÄ w życiu tego rodzaju wskazówki i korzystaÄ z nich, otwierajÄc tym samym drzwi do rzeczywistoÅci boskiej inteligencji, do źródÅa stworzenia, gdzie można Åwiadomie tworzyÄ wÅasne szczÄÅcie we wszystkich dziedzinach życia.StajÄc siÄ bardziej Åwiadomi tak zwanych âzbiegów okolicznoÅciâ i ich znaczenia, bÄdziemy coraz ÅciÅlej ÅÄczyÄ siÄ z tkwiÄcym u ich podÅoża polem nieskoÅczonych możliwoÅci. I wtedy zacznie siÄ magia. Wtedy samoczynnie zacznÄ siÄ speÅniaÄ nasze pragnienia.Deepak Chopra odbudowuje naszÄ ÅwiadomoÅÄ niewiarygodnej siÅy, która tkwi w nas samych. PrzedstawiajÄc siedem zasad i Äwiczenia, oferuje nam narzÄdzia, którymi możemy stworzyÄ wspaniaÅe, cudowne życie, jakie jest naszym naturalnym prawem.show more

Product details

  • Paperback | 264 pages
  • 145 x 205 x 14mm | 326g
  • Medium
  • Poland
  • Polish
  • 8387025852
  • 9788387025854