Sapiens

Sapiens

By (author) 

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Sapiens â Od zvíÅete k božskému jedinci sleduje z dlouhodobé perspektivy revoluÄní zvraty na cestÄ lidského rodu od vzniku Homo sapiens až po souÄasnost. Dramatický je pÅíbÄh bezvýznamného lidoopa, který pÅed dvÄma miliony let nÄkde v koutÄ Afriky získal vÄdomí, vyvraždil své pÅírodní bratrance a ovládl celou planetu. Základní životní parametry ÄlovÄka jsou urÄeny biologicky, ale poskytují úžasný prostor. Ne biologie, ale kultura (kolektivní víra) je klíÄem k pochopení dramatického rozvoje lidstva. Jen ona umožÅuje spolupráci velkého poÄtu lidí, kteÅí se navzájem neznají. Po první, kognitivní revoluci pÅed 70 000 lety následovaly další pÅekvapivé zlomy v dÄjinách â objev zemÄdÄlství, penÄz, spoleÄenské mytologie, imperiální spoleÄnosti, kapitalistického úvÄru a víry v budoucnost, objev vÄdy, techniky i genetického inženýrství. Zdá se, že dÄjiny mají smÄr â vždyÅ¥ obchod a kapitalismus, vÄda a technika, planetární komunikace i geopolitické vÄdomí spojily svÄt do globální vesnice. "ProÄ se z knihy SAPIENS Yuvala Harariho okamžitÄ stal mezinárodní bestseller? Je to jednoduché: odpovídá na nejzásadnÄjší otázky historie i moderního svÄta a Äte se jedním dechem. Nemůžete se od ní odtrhnout!" (Jared Diamond, nositel Pulitzerovi ceny, autor knih Osudy lidských spoleÄností, Kolaps a The World until Yesterday). Alternativní verze titulu SAPIENS - Od zvíÅete k božskému jedinci : SAPIENS / ÃCHVATNà I ÃDÄSNà PÅÃBÄH LIDSTVAshow more

Product details

  • Loose-leaf | 520 pages
  • Leda
  • Czech
  • 9788073353445