Rozprawy z filozofii historii

Rozprawy z filozofii historii

By (author) 

List price: US$24.82

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Kant wprawdzie nie opublikowaÅ wiÄkszego opracowania dotyczÄcego filozofii historii, jednak kompletny zbiór pism historycznych, które powstawaÅy szereg lat (niniejszy tom zawiera rozprawy publikowane od 1784 niemal do koÅca wieku) prezentuje obraz bardzo konsekwentnej koncepcji historiozoficznej. Sceptyczne podejÅcie Kanta do możliwoÅci spekulatywnego ujÄcia historii, jej sensu i ewentualnego rozwoju nie przesÅania daleko idÄcego optymizmu, jeÅli idzie o ostateczny cel istnienia gatunku ludzkiego. Autor żywi przekonanie, że ludzkoÅÄ znajduje siÄ na drodze powolnego, choÄ nieodwracalnego postÄpu ku temu, co lepsze. PewnoÅÄ tÄ filozof czerpie z opartej na rozumnych przesÅankach wiedzy o tkwiÄcym w czÅowieku dobrym pryncypium, ale również z obserwowanych wspóÅczeÅnie wydarzeÅ, które stanowiÄ tego potwierdzenie. Chodzi zwÅaszcza o rewolucjÄ francuskÄ, która upewniÅa Kanta w przekonaniu, że ustrój republikaÅski stanowi kamieÅ milowy na drodze do realizacji idei âwiecznego pokoju" - idei zjednoczenia ludzkoÅci w federacji wolnych narodów, której wspóÅczesnÄ realizacjÄ jest Unia Europejska.Zbiór zawiera nie tylko najważniejsze i najbardziej znane rozprawy Kanta, jak: Czym jest oÅwiecenie?, PomysÅy do ujÄcia historii w aspekcie kosmopolitycznym, Do wiecznego pokoju, ale również opracowania mniej znane, których przedmiotem staje siÄ nie tylko historia powszechna, ale również polityka i religia. Z naszego punktu widzenia do najciekawszych wÄtków historiozoficznych pism Kanta naleÅ¼Ä wzmianki jednoznacznie potÄpiajÄce rozbiory Polski.{Od redakcji)show more

Product details

  • Hardback | 240 pages
  • 170 x 230 x 16mm | 485g
  • ANTYK Marek Derewiecki
  • BIBLIOTEKA EUROPEJSKA
  • Katy, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8389637235
  • 9788389637239