Rozmowy z Bogiem Tom 3
31%
off

Rozmowy z Bogiem Tom 3

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

âMusisz mieÄ ÅmiaÅoÅÄ przekreÅliÄ wszystko, co inni naopowiadali ci o Bogu. Wreszcie musisz byÄ dzielny na tyle, aby zapuÅciÄ siÄ w swoje wÅasne doÅwiadczenie Boga.I nie wolno ci siÄ z tego powodu obwiniaÄ. Kiedy twe osobiste doÅwiadczenie kÅóci siÄ z tym, co jak siÄ zdaje wiesz o Bogu, i z tym, co naopowiadali ci inni, nie wolno ci obwiniaÄ siebie.Wina i strach to jedyni wrogowie czÅowieka."JeÅli zapoznaÅeÅ siÄ z przedmowami do poprzednich czÄÅci, wiesz, że w obu przypadkach nieco siÄ lÄkaÅem. BaÅem siÄ odzewu, jaki wywoÅajÄ. Teraz jest inaczej. Nie mam żadnych obaw co do czÄÅci trzeciej. Wiem, że jej prawda, przenikliwy wglÄd, ciepÅo i miÅoÅÄ dotrÄ do wielu spoÅród jej czytelników.WierzÄ, że to tekst ÅwiÄty, duchowy. WidzÄ, że dotyczy to w równym stopniu caÅej trylogii. KsiÄż-ki te bÄdÄ czytane i dyskutowane przez dziesiÄciolecia, przez kolejne pokolenia. Może nawet przez stulecia. Ponieważ, razem wziÄte, ksiÄgi te porusza-jÄ ogrom zagadnieÅ, od naprawiania zwiÄzków do istoty ostatecznej rzeczywistoÅci i kosmologii. WypowiadajÄ siÄ na temat życia, Åmierci, miÅoÅci erotycznej, maÅżeÅstwa, wychowania dzieci, zdrowia, oÅwiaty, gospodarki, polityki, duchowoÅci i religii, godnego zarobkowania i dzieÅa życia, fizyki, czasu, obyczajów i zachowaÅ, procesu tworzenia, stosunku do Boga, ekologii, zbrodni i kary, życia w wysoko rozwiniÄtych spoÅecznoÅciach kosmosu, dobra i zÅa, mitów kulturowych i etyki, duszy, prawdziwej miÅoÅci i chlubnego wyrażania tej czÄstki w nas, która zna swe naturalne dziedzictwo BoskoÅci.ObyÅcie wszyscy skorzystali z ich dobrodziejstwa. BÄdźcie pozdrowieni.Neale Donald WalschAshland, OregonwrzesieÅ 1998show more

Product details

  • Paperback | 456 pages
  • 128 x 201 x 33mm | 469g
  • Ravi
  • Łódź, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8391638235
  • 9788391638231
  • 2,615,166