Rosyjskie odrodzenie religijne XX wieku
47%
off

Rosyjskie odrodzenie religijne XX wieku

4 (1 rating by Goodreads)
By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 4 business days
When will my order arrive?

Description

NikoÅaj MichajÅowicz Ziernow (1898â1980) byÅ rosyjskim filozofem, teologiem i historykiem. W 1921 r. emigrowaÅ wraz z rodzinÄ do JugosÅawii, gdzie ukoÅczyÅ studia teologiczne. W 1925 r. przeniósÅ siÄ do Paryża i rozpoczÄÅ aktywnÄ dziaÅalnoÅÄ w rosyjskim ruchu studenckim; jednoczeÅnie wykÅadaÅ w Instytucie Teologicznym Åw. Sergiusza. Od 1930 r. mieszkaÅ w Anglii. UzyskaÅ tytuÅ profesora Uniwersytetu Oksfordzkiego, byÅ czÅonkiem Towarzystwa PrawosÅawno-AnglikaÅskiego. Jest autorem kilkunastu ksiÄżek majÄcych duże znaczenie dla poznania myÅli rosyjskiej i historii rosyjskiej inteligencji. Niniejsza ksiÄżka o rosyjskim odrodzeniu religijnym wprowadza czytelnika w maÅo znany, niezwykÅy Åwiat intelektualnych dyskusji koÅca XIX i XX w., które zdawaÅy siÄ ukazywaÄ i zapowiadaÄ nowe oblicze Rosji. Kres tym oczekiwaniom poÅożyÅa bolszewicka rewolucja, jakkolwiek czÄÅÄ myÅlicieli rosyjskich kontynuowaÅa dziaÅalnoÅÄ na emigracji w Europie Zachodniej i Ameryce. Ziernow opublikowaÅ swojÄ ksiÄżkÄ w 1963 r. w Wielkiej Brytanii z myÅlÄ przede wszystkim o anglikanach â przyjacioÅach prawosÅawnych. Jej rosyjski przekÅad ukazaÅ siÄ w Paryżu w tym samym roku. Bohaterami Ziernowa sÄ m.in. o. Siergiej BuÅgakow, NikoÅaj Bierdiajew, o. PawieÅ FÅorienski, Siemion Frank. Autor analizuje stosunek inteligencji nie tylko do Cerkwi prawosÅawnej, ale też do samodzierżawia, marksizmu i rewolucji. Pisze o reformach cerkiewnych, spotkaniu prawosÅawnych z chrzeÅcijaÅskim Zachodem oraz o losach emigrantów i Cerkwi na wychodźstwie. Lektura interesujÄca dla każdego, kogo zajmujÄ zarówno najnowsza historia, jak i dylematy intelektualne osób dokonujÄcych dramatycznych wyborów pod dziejowÄ presjÄ.show more

Product details

  • Paperback | 356 pages
  • 120 x 195 x 18mm | 350g
  • ALETHEIA
  • Poland
  • Polish
  • 8389372509
  • 9788389372505

Rating details

1 ratings
4 out of 5 stars
5 0% (0)
4 100% (1)
3 0% (0)
2 0% (0)
1 0% (0)
Book ratings by Goodreads
Goodreads is the world's largest site for readers with over 50 million reviews. We're featuring millions of their reader ratings on our book pages to help you find your new favourite book. Close X