Regulamin dostarczania wody i odprowadzania sciekow

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania sciekow

By (author)  , By (author)  , By (author) 

List price: US$20.80

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Publikacja jest jedynÄ na rynku wydawniczym pozycjÄ, szczegóÅowo prezentujÄcÄ problematykÄ zwiÄzanÄ z regulaminami dostarczania wody i odprowadzania Åcieków. Autorzy poruszajÄ zagadnienia zwiÄzane z:- dotychczasowymi doÅwiadczeniami praktyki w zakresie tworzenia i stosowania regulaminów- zmiany pÅynÄce z nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodÄ i zbiorowym odprowadzaniu Åcieków- znowelizowanych przepisów prawa budowlanego- innych przepisów prawa.KsiÄżka obejmuje wzór regulaminu zawierajÄcy m.in.:- propozycje warunków dostawy wody na cele przeciwpożarowe,- zasad odbioru przyÅÄczy, zasad zawierania i rozwiÄzywania umów o zaopatrzenie w wodÄ i odprowadzanie Åcieków z uwzglÄdnieniem obsÅugi budynków wielolokalowych,- warunki techniczne przyÅÄczenia do sieci.Poszczególne rozdziaÅy wzoru regulaminu sÄ przy tym szczegóÅowo komentowane przez autorów. Publikacja zawiera również wyciÄg z przepisów prawnych istotnych dla tworzenia regulaminu.Jest ona niezbÄdna zarówno dla gmin odpowiedzialnych za uchwalenie tego aktu prawa miejscowego, jak i dla przedsiÄbiorstw wodociÄgowo-kanalizacyjnych, które zostaÅy zobowiÄzane do opracowania i przedÅożenia radom gmin projektów regulaminów.show more

Product details

  • Paperback | 160 pages
  • 145 x 210 x 8mm | 250g
  • Saidel-Przywecki
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8391944964
  • 9788391944967