Reformacja sluzby wsrod dzieci w XXI wieku
44%
off

Reformacja sluzby wsrod dzieci w XXI wieku

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

Dzieci czÄsto podejmujÄ decyzjÄ odejÅcia od koÅcioÅa już miÄdzy dziesiÄtym a dwunastym rokiem życia, ponieważ uważajÄ zajÄcia SzkóÅki Niedzielnej za nudne. W wieku trzynastu lat sÄdzÄ, że wiedzÄ wszystko na temat Biblii i Boga, nie widzÄ wiÄc sensu uczÄszczania do koÅcioÅa. Czy wynika to może z faktu, że nie doceniamy ich duchowego potencjaÅu i ograniczamy siÄ do karmienia ich ciÄgle tymi samymi historiami biblijnymi? Najwyższy czas, żeby ciaÅo Chrystusa oceniÅo i zdefiniowaÅo na nowo znaczenie sÅużby wyposażania dzieci i czynienia ich uczniami.Becky Fischer usÅuguje jako matka o apostolskim powoÅaniu nowym pokoleniom dzieci. Jest pionierkÄ traktowania sÅużby wÅród dzieci nie tylko jako przekazywania wiedzy na temat Biblii jako ksiÄgi historycznej, ale zachÄcania ich do doÅwiadczania tych samych rzeczy, które miaÅy miejsce w Dziejach Apostolskich.- Stacey Campbell, Revival Now i Be a Hero MinistriesKsiÄżkÄ tÄ powinni przeczytaÄ rodzice, pracownicy sÅużby wÅród dzieci oraz wszyscy, którzy pragnÄ, żeby od najmÅodszych lat dzieci bardziej doÅwiadczaÅy Ojca i dziaÅania Jego mocy. To narzÄdzie niezwykle pomocne w wyposażaniu nastÄpnego pokolenia. Szczególnie ceniÄ sobie przystÄpnoÅÄ tej ksiÄżki. ZachÄciÅa mnie ona do podejmowania dalszych wysiÅków, by to nowe pokolenie doÅwiadczaÅo wiÄcej Bożej mocy.- Daphne Clark, pastor sÅużby dzieciÄcej, Toronto Airport Christian FellowshipKsiÄżka Becky to dÅugo wyczekiwana odpowiedź na moje modlitwy! Dobrze ukazuje jej duszÄ i Boże serce. Autorka szczegóÅowo i otwarcie przedstawia smutnÄ prawdÄ o miejscu, w jakim znajduje siÄ wspóÅczesny koÅcióÅ, a w jakim powinien byÄ w kwestii sÅużby wÅród dzieci. PrawdÄ tÄ prezentuje jednak z takÄ pokorÄ i żarliwoÅciÄ, że jej woÅanie brzmi bardzo jasno i gÅoÅno.- Esther Ilnisky, The Esther Network InternationalUważam, że Becky przygotowaÅa Åwietny, przeÅomowy materiaÅ dotyczÄcy wspóÅczesnych dzieci. Jej pasja i serce dla najmÅodszych oraz umiejÄtnoÅÄ przekonywania innych o wadze wczesnego przygotowywania dzieci do wykonywania dzieÅa posÅugiwania sÄ niezrównane. KsiÄżka ta to wezwanie do caÅkowicie nowego podejÅcia do sÅużby wÅród dzieci.- John Tasch, Tasch Ministries InternationalNiniejsza ksiÄżka zachÄca rodziców i nauczycieli, by wprowadzali dzieci na wyższy poziom doÅwiadczania Boga. SkÅada na nas odpowiedzialnoÅÄ za to, byÅmy pomagali dzieciom wchodziÄ w BoÅ¼Ä obecnoÅÄ, doÅwiadczaÄ sfery nadprzyrodzonej i używaÄ darów Ducha. To lektura obowiÄzkowa dla rodziców, pastorów i osób pracujÄcych z dzieÄmi. SÅużba Becky, która odwraca dotychczasowÄ perspektywÄ sÅużby wÅród dzieci do góry nogami, to dla nas nowe wyzwanie.- Connie McKenzie, dyrektor Childrenâs Ministry Christ for the Nationsshow more

Product details

  • Paperback | 311 pages
  • 140 x 205 x 20mm | 300g
  • W wylomie
  • Poland
  • Polish
  • 8389634082
  • 9788389634085