A Re Sogeng Thari: Gr 7: Teacher's Guide

A Re Sogeng Thari: Gr 7: Teacher's Guide

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

A re sogeng thari ke thuto ya tekanyo ya theo ya tsebotlhaka ya go ba le dipuku tsa moithuti, tlhahlamorutisi, padiso le puku ya go ithuta polelo. Thuto ye e kgotsofatsa dinyakwa ka moka tsa setatamente se se boeleditswego sa kharikhulamo ya bosetshaba. E somisa metheo ya OBE gomme e ruta ka toka ya Leago, Tikologo ye e phedilego gabotse, Ditokelo tsa Batho le kakaretso S. Puku ya moithuti: e somisa diswantsho tsa go bonala gabotse go akaretsa dipoelo tsa Thuto le Maemo a tsona bjalo ka ge e nyakwa ke taodiso ya lefelo la thuto. Puku ya go ithuta polelo: e thusa baithuti go tswetsa pele le go kwesisa dikarolo tse di fapafapanego tsa polelo. Padiso: e na le katologanyo ye kgolo ya dikanegelo tseo di thusago tswelopele ya baithuti ka bobona le ya maikutlo. Tlhahlamorutisi: e hlalosa ka botlalo gomme e thusa go nolofatsa ka mehuta ya go fapana ya tshekaseko le ditokelo tsa phapose.show more

Product details

  • Paperback
  • Maskew Miller Longman (Pty) Ltd
  • Phumelela Books
  • Cape Town, South Africa
  • Pedi; Sepedi; Northern Sotho
  • 1868935329
  • 9781868935321