Rakontoj

Rakontoj

By (author) 

List price: US$8.54

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Excerpt: ...mallumi intan valon unu el tiuj da raj uraganoj, kiuj iafoje furiozas la tutan nokton. El la fenestroj de la asdomo la sole lo ata konstrua o en la tuta irka a o vibras tra la vespera mallumo ia flaveta lumo, lumiganta la ambron originalan kaj interesan. i estas kvarangula kaj vasta ambro kun ligna plafono, dividita parte per la breta muro en du partojn. La malanta o -- la agrabla angulo kun du fenestroj plenaj de floroj -- estas la dormo ambro kaj de l' anta o i estas dividita per la nigrobrunaj, duone disigitaj pordokurtenoj. Unuavide oni ekkonas, ke i tie regis ankora anta nelonge la zorgema mano de l' amanta, belgusta virino. La meblaro estas simpla, sed ie oni povas vidi multe da elegantaj ornama oj kaj la virinaj bagateloj. Malgra la videbla malordo, la io ka zita de la longa forestado de la mastrino kaj de tiutempa mastrumado de l' viroj ne tre ordemaj, la agrabla malanta o posedas ian allogantan fre econ, ekstreme kontrastanta la mal ojan, malnovmodan anta on. Sur la konvenaj kaj nekonvenaj lokoj de la muroj estas pendigitaj cervaj kornoj, pafiloj, asponardoj kaj diversaj asiloj. En la angulo dekstre staras granda kahela forno; anta e estas pordo kondukanta al la koridoro, el kiu la forno estas hejtata kaj el kiu oni iras per la tuparo en la unuan eta on a tra la efa pordo en la korton, irka atan de l' alta stangobarilo. Sur la muro inter la forno kaj la nomita pordo pendas ligna horlo o kun la kukolo. Apud la horlo o en la direkto al la pordo oni vidas grandan portreton de juna viro kun melankolia mieno, vestita kiel arbaristo. Sub la portreto pendas orita kadro kun la fotografa o de juna sinjorino en baltualeto; kaj sub i -- revolvero. En la muro kontra la portretoj estas granda fenestro de bizara formo. Kiam...show more

Product details

  • Paperback | 40 pages
  • 189 x 246 x 2mm | 91g
  • Rarebooksclub.com
  • United States
  • Esperanto
  • black & white illustrations
  • 1236696328
  • 9781236696328