Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku

Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku

List price: US$21.75

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Problematyka zróżnicowania sfer kontaktów międzyludzkich oraz relacji między tymi sferami jest od dłuższego czasu ważnym przedmiotem interdyscyplinarnych badań naukowych w humanistyce światowej. W Polsce jest ona podejmowana tylko cząstkowo i sporadycznie, a w odniesieniu do czasów oświecenia nie była dotąd rozpatrywana, choć w tej właśnie epoce zachodziły istotne procesy kształtowania się nowych wzorców pojmowania tych sfer i ich przemian. Książka Publiczne, prywatne intymne w kulturze XVIII wieku jest pierwszą publikacją dotyczącą tytułowych kategorii w kulturze tego okresu. Zawiera zarówno prace podejmujące teoretyczne kwestie rozumienia i wyróżniania tych kategorii, jak i oparte na nieopracowanych i niewykorzystywanych dotąd źródłach badania sposobów odsłaniania prywatności i intymności w różnego rodzaju dokumentach (epistolografia, dzienniki, zapisy osobiste, dzieła sztuki, świadectwa pośrednie) piśmiennictwa i literatury XVIII wieku. Ważną cechą książki jest jej aspekt komparatystyczny, zawiera ona również studia odnoszące się do kultury Europy Zachodniej, a także Ameryki Północnej, co pozwala obserwować tendencje wspólne i kulturowe zróżnicowania w rozumieniu tych kategorii. Zawarte w niej studia ukazują tendencje wyodrębniania się sfer publicznego, prywatnego i intymnego, sposoby oraz przyczyny ich przenikania się i reprezentowania w kulturze. Istotna jest również interdyscyplinarność ujęcia zjawiska, rozpatrywanego w perspektywie badawczej historii, piśmiennictwa, historii sztuki, mentalności, obyczajowości, traktowanego kompleksowo i wielostronnie, w perspektywie antropologicznej, odnoszącej się do koncepcji człowieka, jego podmiotowości i doświadczenia świata. Są to ujęcia dotychczas niewystępujące w badaniach epoki, ukazują nowe jej aspekty, poszerzając konkretną wiedzę i doskonaląc stosowane metody badawcze.
show more

Out of ideas for the holidays?

Visit our Gift Guides and find our recommendations on what to get friends and family during the holiday season. Shop now .

Product details

  • Hardback | 288 pages
  • 165 x 245 x 20mm | 618g
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8371818378
  • 9788371818370