Publiczne jednostki oswiatowe

Publiczne jednostki oswiatowe

List price: US$73.09

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Problematyka funkcjonowania jednostki oświatowej jest pojęciem skomplikowanym, obejmującym szereg procesów podlegających odrębnym regulacjom ustawowym, których przybliżenie w przystępny sposób jest celem niniejszej publikacji. Opisane w niej standardy i procedury kontroli zarządczej wraz z problematyką rachunkowości, zasadami prowadzenia gospodarki finansowej jednostki, czy też wynagradzania pracowników jednostki, mają w założeniu objąć w ramach jednej publikacji jak najszerszy zakres problemów związanych z bieżącą działalnością jednostki oświatowej, dostarczając jednocześnie szeregu gotowych rozwiązań dla problemów na jakie natrafić może dyrektor, jego pracownicy, jak i organ prowadzący szkołę, przedszkole czy placówkę w czasie jej bieżącego funkcjonowania. Jednostki te, z racji ścisłego powiązania z budżetami organów prowadzących, pozostają zależne od kondycji finansowej samorządu, stąd też przedstawione rozwiązania mają na celu m.in. przybliżenie możliwości zapewnienia ciągłości wykonywania zadań oświatowych w sytuacji zmniejszania się liczby środków finansowych jakimi dysponują w swoich budżetach samorządy.

Publikacja porusza szerokie spektrum spraw związanych z działalnością szkół i placówek, w tym kwestie dotyczące m.in.:
* gospodarki finansowej - budżetu zadaniowego, wydzielonego rachunku dochodów,
* reorganizacji, przekształcania, przekazywania, a także likwidowania jednostek oświatowych,
* finansowania zadań działalności oświatowej, pomocy socjalnej oraz dożywiania uczniów,
* rachunkowości i sprawozdawczości - zmian w zakresie zasad (polityki) rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych za 2012 r.,
* zasad ustalania wynagrodzenia nauczycieli, naliczania odpisu na ZFŚS,
* podatku VAT oraz obowiązku stosowania kas fiskalnych.

Niniejsze opracowanie stanowi więc kompletne i aktualne rozwiązanie dla wielu problemów powstających w czasie pracy szkoły, którego przydatność gwarantowana jest wieloletnim doświadczeniem jego autorów. Jest ono skierowane nie tylko bezpośrednio do dyrektora jednostki oświatowej, czy pracowników kadry kierowniczej oświaty, ale także do organów prowadzących.
show more

Product details

  • Paperback | 630 pages
  • 165 x 240 x 35mm | 1,030g
  • C.H. BECK
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8325540389
  • 9788325540388