Ptasznik z Wilna o Józefie Mackiewiczu

Ptasznik z Wilna o Józefie Mackiewiczu : zarys monograficzny

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

Józef Mackiewicz byÅ najbardziej âwyklÄtymâ polskim pisarzem XX wieku. ByÅ bezwzglÄdnym krytykiem i nieprzejednanym demaskatorem systemu komunistycznego we wszystkich jego wcieleniach. StworzyÅ najbardziej spójne i konsekwentne uzasadnienie antykomunizmu jako postawy etycznej, ÅwiatopoglÄdowej i historiozoficznej. Z tego powodu staÅ siÄ dla komunistów i postkomunistów, ale także dla wielu dziaÅaczy emigracyjnych, a nawet opozycyjnych w PRL wrogiem publicznym numer jeden. W odwecie za ujawnianie â jeszcze przed 1939 r. - wpÅywów sowieckich w polskim życiu publicznym, byÅ oskarżany o kolaboracjÄ z Niemcami.ByÅ jednym z nielicznych polskich Åwiadków odkrywania grobów katyÅskich â jego relacje o tym ludobójstwie, zÅożone także przed KomisjÄ Kongresu USA, stanowiÄ do dziÅ przejmujÄce poznawczo i literacko, najwiÄksze oskarżenie systemu bolszewickiego.Publicystyka i reportaże Mackiewicza naleÅ¼Ä do najwiÄkszych osiÄgniÄÄ tego typu prozy. Jego powieÅci i opowiadania sÄ bezcennym Åwiadectwem losu Polaków i innych narodów na tzw. Wschodnich kresach II Rzeczpospolitej. A przewodnia idea jego twórczoÅci â âjedynie prawda jest ciekawaâ â staÅa siÄ dziÅ wykÅadnikiem ÅwiadomoÅci wszystkich, którzy dÄÅ¼Ä do odkÅamania wiedzy o historii wspóÅczesnej. Te kwestie doskonale przybliża i wyjaÅnia Ptasznik z Wilna. Za tÄ ksiÄżkÄ autor otrzymaÅ NagrodÄ âKulturyâ im. Zygmunta Hertza (Paryż 1991).Opublikowany po raz pierwszy w 1991 r., gruntownie rozszerzony i uzupeÅniony w 2007 r., Ptasznik z Wilna jest jak dotÄd jedynÄ, peÅnÄ monografiÄ Å¼ycia i twórczoÅci najwiÄkszego pisarza emigracyjnego XX wieku, którego CzesÅaw MiÅosz zaliczyÅ do najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku.show more

Product details

  • Hardback | 736 pages
  • 170 x 240 x 45mm
  • Arcana
  • Kraków, Poland
  • Polish
  • 9788389243546