Przewodnik po zabytkach wojewodztwa lubuskiego Tom 1

Przewodnik po zabytkach wojewodztwa lubuskiego Tom 1

By (author) 

List price: US$35.99

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Obszar dzisiejszego województwa lubuskiego, zajmujÄcego znacznÄ czÄÅÄ zachodniej Polski, we wczesnym Åredniowieczu byÅ pokryty gÄstÄ sieciÄ grodów oraz osiedli typu wiejskiego. Z czasem grody zaczÄÅy stopniowo zanikaÄ, a na ich miejscu bÄdź na terenie dotychczasowych osad otwartych rozpoczÄÅ siÄ proces ksztaÅtowania pierwszych miast. ZapoczÄtkowana w XIII wieku urbanizacja przyniosÅa w konsekwencji, na przestrzeni nastÄpnych stuleci, powstanie wielu zaÅożeÅ miejskich, zarówno w poÅudniowej â ÅlÄskiej czÄÅci województwa, jak i póÅnocnej, niegdyÅ od zachodu pozostajÄcej pod wpÅywem Brandenburgii, a od wschodu Wielkopolski. Historia miast, m.in. Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Gubina, Å»agania, Å»ar, Szprotawy, Åwiebodzina, MiÄdzyrzecza, Kostrzyna i Strzelec KrajeÅskich jest bogata w wiele wydarzeÅ, niekiedy o dramatycznym przebiegu, powodujÄcych nie tylko ich rozwój przestrzenny i kulturowy, lecz także niejednokrotne zniszczenia, a w konsekwencji dÅugotrwaÅe kryzysy gospodarcze. TrwajÄce od Åredniowiecza procesy urbanizacyjne spowodowaÅy w ciÄgu stuleci szereg zmian w architekturze miast lubuskich, stÄd niewiele przetrwaÅo do dziÅ obiektów âpamiÄtajÄcychâ czasy ich lokacji. Znacznie wiÄcej pochodzi z czasów późniejszych. W sumie, na obszarze województwa lubuskiego liczba zewidencjonowanych zabytków architektury i budownictwa wraz z zaÅożeniami parkowymi, wynosi prawie 45 tysiÄcy. Obiekty architektury sakralnej i Åwieckiej zachowaÅy siÄ nie tylko w miastach. Możemy je jeszcze zobaczyÄ w licznych mniejszych miejscowoÅciach, w wielu przypadkach powstaÅych już w Åredniowieczu. Wtedy to na znacznych przestrzeniach regionu rozwinÄÅa siÄ gÄsta sieÄ osiedli wiejskich.show more

Product details

  • Hardback | 272 pages
  • 165 x 235 x 24mm | 940g
  • PDN
  • Zielona Góra, Poland
  • Polish
  • 8393488591
  • 9788393488599