Projecte 3 punt 16, matemàtiques nombres, 2 ESO

Projecte 3 punt 16, matemàtiques nombres, 2 ESO

List price: US$64.57

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

El projecte 3.16 és el nom que rep la línia dels nous materials educatius d'Editorial Cruïlla, que abasta des d'Educació Infantil fins a Secundària i que aposten per un projecte educatiu integral:- Educar a descobrir, construir coneixements- Educar a pensar, ensenyar a aprendre- Educar a ser, fer créixer persones
show more

Product details

  • Paperback | 288 pages
  • 210 x 290mm
  • Cruilla
  • Spain
  • Catalan
  • 8466119485
  • 9788466119481

Table of contents

BLOC I: NOMBRES1 ELS NOMBRES ENTERS1. Nombres enters. Valor absolut 2. Suma i resta de nombres enters3. Multiplicació i divisió exacta d'enters4. Operacions combinades amb nombres entersActivitats2 POTÈNCIES I ARRELS QUADRADES1. POTÈNCIES de base entera i exponent natural2. Operacions amb potències de la mateixa base3. Operacions amb potències del mateix exponent 4. Quadrats perfectes i arrels quadrades 5. Arrel quadrada d'un nombre enter 6. Operacions amb arrels quadrades 7. Jerarquia de les operacionsActivitats3 FRACCIONS I DECIMALS1. Fraccions equivalents2. Comparació de fraccions3. Suma i resta de fraccions4. Multiplicació i divisió de fraccions 5. Potències i arrels de fraccions6. Operacions combinades amb fraccions 7. Expressió decimal d'una fracció 8. Aproximacions d'un nombre decimal9. Operacions amb nombres decimals10. Aproximacions successives a l'arrel quadrada amb decimals 11. Notació científica12. Fracció corresponent a un nombre decimalActivitatsMATEMÀQUINESAmb la calculadoraBLOC II: ÀLGEBRA, FUNCIONS I ESTADÍSTICA4 EXPRESSIONS ALGÈBRIQUES1. Nombres i lletres2. Ús de lletres per expressar propietats i relacions 3. Expressions algèbriques4. Monomis i polinomis5. Valor numèric d'una expressió algèbrica 6. Operacions amb monomis7. Operacions amb polinomis8. Potències de polinomis. Igualtats notablesActivitats5 EQUACIONS1. Igualtats i equacions2. Solucions d'una equació3. Regles de la suma i del producte4. Resolució d'equacions de primer grau 5. Equacions de segon grau6. Resolució de problemes mitjançant equacionsActivitats6 SISTEMES D'EQUACIONS1. Equacions amb dues incògnites2. Sistemes d'equacions. Solució d'un sistema d'equacions3. Resolució de sistemes per taules4. Resolució de sistemes per substitució d'incògnites 5. Resolució de sistemes per reducció d'incògnites 6. Resolució de problemes mitjançant sistemesActivitats7 MAGNITUDS PROPORCIONALS1. Proporció numèrica 2. Magnituds directament proporcionals 3. Repartiments directament proporcionals 4. Tant per cent o percentatge 5. Variacions percentuals6. Interès simple7. Magnituds inversament proporcionals 8. Repartiments inversament proporcionalsActivitats8 FUNCIONS: PROPIETATS GLOBALS1. Coordenades cartesianes2. Fórmules, taules i gràfiques 3. Concepte de funció4. Representació gràfica de funcions 5. Continuïtat i discontinuïtat 6. Creixement i decreixement 7. Màxims i mínims 8. Talls amb els eixosActivitats 9 FUNCIONS DE PROPORCIONALITAT DIRECTA I INVERSA1. Funcions associades a diferents situacions 2. Funció de proporcionalitat directa 3. Funcions afins4. Pendent i ordenada en l'origen 5. Rectes paral*leles6. Funció de proporcionalitat inversaActivitats10 ESTADÍSTICA I PROBABILITAT1. Caràcters i variables estadístics2. Recompte de dades. Freqüències3. Gràfics estadístics4. La mitjana aritmètica5. La moda6. La mitjana7. Mesures de dispersió8. Successos9. ProbabilitatActivitatsMATEMÀQUINESLa màgia del full de càlculFuncions amb l'ordinadorBLOC III: GEOMETRIA I MESURA11 MESURES. TEOREMA DE PITÀGORES1. Instruments de mesura2. Estimació de mesures3. Errors de mesura i acotació. Precisió4. Mesura del temps5. Operacions amb mesures de temps6. Mesura d'angles7. Operacions amb mesures d'angles8. Teorema de Pitàgores. Mesures indirectes9. Reconeixement de triangles rectangles10. Càlcul de distànciesActivitats12 SEMBLANÇA. TEOREMA DE TALES1. Figures semblants. Triangles semblants 2. Teorema de Tales3. Divisió de segments en parts iguals o proporcionals 4. Criteris de semblança de triangles5. Construcció de polígons semblants: mètode de Tales 6. Raó de semblança de figures i d'àrees 7. Mapes i plànols. Maquetes8. Mesures i càlculs amb escalesActivitats13 COSSOS GEOMÈTRICS1. Plànols, rectes i punts en l'espai 2. Posicions de rectes i plànols 3. Angles diedres4. Rectes i plànols perpendiculars 5. Poliedres. Elements6. Prismes7. Piràmides8. Poliedres regulars9. Altres poliedres10. Cilindres11. Cons12. EsferesActivitats14 COSSOS GEOMÈTRICS1. Àrea de prismes2. Àrea de piràmides i de troncs de piràmide 3. Àrea de cilindres4. Àrea de cons i de troncs de con5. Àrea de la superfície esfèrica6. Volum dels cossos. Unitats de volum 7. Volum i capacitat8. Volum dels prismes 9. Volum de les piràmides 10. Volum de cilindres i cons 11. Volum de l'esferaActivitatsGeometria amb CabriSolucions de les autoavaluacions
show more