Projecte 3.16, Ciències de la naturalesa, Física i química, 3 ESO

Projecte 3.16, Ciències de la naturalesa, Física i química, 3 ESO

By (author)  , Illustrated by  , Illustrated by  , Illustrated by 

List price: US$49.02

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

El projecte 3.16 és el nom que rep la línia dels nous materials educatius d'Editorial Cruïlla, que abasta des d'Educación Infantil fins a Secundària i que aposten por un projecte educatiu integral:
-          Educar a descubrir, construir conneixements
-          Educar a pensar, ensenyar a aprendre
-          Educar a ser, fer créixer persones
show more

Product details

  • Paperback | 176 pages
  • 210 x 290mm
  • EDITORIAL CRUÏLLA, S.A
  • Cruilla
  • Spain
  • Catalan
  • 8466115234
  • 9788466115230

Table of contents

L'àtom i les reaccions químiquesUnitat 1. Introducció al mètode científic1. Etapes del mètode científic2. Les magnituds físiques i les seves unitats3. Instruments de mesura. Sensibilitat i precisió4. Xifres significatives5. Errors de mesura 6. Organització i anàlisi de dades experimentals Ciència pas a pas: Proporcionalitat directa entre magnituds Treball pràctic: Com es pot guanyar precisió en fer una mesura Revista de ciència: Qui imagina coses se les pensa totes Unitat 2. Els sistemes materials1. Els sistemes materials2. Massa i volum3. La densitat 4. Estats d'agregació de la matèria5. La teoria cinèticomolecular6. Canvis d'estat7. Les temperatures de fusió i ebullició8. Interpretació cinètica de la temperatura i la pressió9. Interpretació cinètica dels canvis d'estat10. Sistemes materials homogenis i heterogenis11. Les mescles heterogènies12. Mètodes de separació de mescles heterogènies13. Sistemes materials homogenis14. Separació dels components d'una dissolució15. Substàncies pures: elements i compostos16. Un compost no és una mesclaCiència pas a pas: Descripció macroscòpica i microscòpica de fetsTreball pràctic: Determinació de la temperatura de fusió d'una substànciaRevista de ciència: Pesar-se a l'equador i a la Lluna  Unitat 3. Els àtoms i les seves unions1. Models atòmics2. Nombre atòmic i massa atòmica. Isòtops3. L'escorça atòmica. Els ions4. La taula periòdica dels elements5. Les propietats dels elements i la taula periòdica6. Regularitats dels elements en la taula periòdica7. Per què s'uneixen els àtoms8. Molècules i cristalls9. L'enllaç iònic10. L'enllaç covalent11. L'enllaç metàl·lic12. La massa molecular. Càlculs amb fórmules13. La composició centesimalCiència pas a pas: Recerca de tendències en conjunt de dadesTreball pràctic: Propietats de sòlids iònics, covalents i metàl·licsRevista de ciència: Noranta mil·lisegons de vidaUnitat 4. Les reaccions químiques1. Canvis físics i químics2. Què passa en una reacció química?3. La conservació de la massa en les reaccions químiques4. Les equacions químiques i com ajustar-les5. Aspectes energètics de les reaccions químiques6. La velocitat de les reaccionsCiència pas a pas: Càlculs elementals amb massesTreball pràctic: Identificació de reaccions químiquesRevista de ciència: Perill: Zona radioactivaL'energia i les seves transformacionsUnitat 5. Els fenòmens elèctrics1. L'electrització2. La naturalesa elèctrica de la matèria3. La càrrega elèctrica i la seva mesura4. Forces elèctriques5. El camp elèctric6. Conductors i aïllants7. L'electricitat en la històriaCiència pas a pas: Com s'ha de fer un resumTreball pràctic: Conèixer el signe de la càrrega elèctricaRevista de ciència: Llamps i trons!Unitat 6. El corrent elèctric1. El corrent elèctric2. La diferència de potencial 3. La intensitat del corrent elèctric 4. La llei d'Ohm. Resistència elèctrica 5. Circuit amb connexions en sèrie 6. Circuits amb connexions en paral·lel 7. Associació de resistències 8. Energia i potència elèctriques 9. L'estalvi energètic Ciència pas a pas: Com resoldre circuits elèctrics Treball pràctic: Comprovació de l'efecte JouleRevista de ciència: Un volt per observar àtoms Unitat 7. Imants i corrent elèctric1. Fenòmens magnètics2. El camp magnètic3. Camps magnètics produïts per corrents elèctrics4. Corrents elèctrics produïts per camps magnètics 5. Generadors i motors elèctrics 6. Les centrals elèctriques7. Transport i distribució de l'energia elèctrica8. La instal·lació elèctrica d'un habitatge9. Seguretat en l'ús de l'electricitatCiència pas a pas: El cost de l'energia domèstica Treball pràctic: Una aplicació de l'electroimant Revista de ciència: Un imant per controlar la diabetis Accions en el medi per a un futur sostenibleUnitat 8. Les persones i el medi ambient 1. El medi ambient2. Els recursos naturals3. Residus i contaminació4. L'aigua com a recurs5. La contaminació i el tractament de l'aigua6. L'efecte hivernacle7. La pluja àcida i la disminució de la capa d'ozó8. El sòl: erosió i desertització9. I nosaltres, què podem fer?Ciència pas a pas: Relacionar dades complexesTreball pràctic: Separar per poder reciclarRevista de ciència: Kyoto: el protocol de les xemeneies
show more