Programa de pràctiques de simulació : guia metodològica per a docents

Programa de pràctiques de simulació : guia metodològica per a docents

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

El llibre recull l’experiència de l’equip docent de l’Escola Universitària d’Infermeria «Gimbernat» en el disseny i l’aplicació del Programa de Pràctiques de Simulació que han de seguir els estudiants de la titulació amb l’objectiu de desenvolupar les habilitats, les actituds i els coneixements necessaris per incorporar i completar amb èxit les pràctiques clíniques. Acompanyar l’estudiant en aquest procés d’aprenentatge requereix, entre altres qüestions, establir uns criteris previs i consensuats que es recullen, a tall de guia docent, en aquest document, que inclou les competències que cal desenvolupar, l’estructura del programa, la metodologia utilitzada i els elements que conformen l’avaluació. Així mateix, cal destacar que aquesta guia metodològica se circumscriu al desenvolupament del projecte formatiu que s’està portant a terme a l’Escola Universitària d’Infermeria «Gimbernat» de manera pionera a Catalunya, amb l’objectiu d’adaptar els estudis a les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior en el marc del Pla Pilot del Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya. Pilar Fernández Narváez. Coordinadora de l’Àrea d’Infermeria Medicoquirúrgica de l’Adult de l’Escola Universitària d’Infermeria «Gimbernat». Diplomada en Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona. Montserrat Antonín Martín. Coordinadora de Titulació de l’Escola Universitària d’Infermeria «Gimbernat». Diplomada en Infermeria i llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Gestió i Administració de Serveis de Salut per la Universitat de Barcelona. Amor Aradilla Herrero. Coordinadora de l’Àrea d’Infermeria Comunitària de l’Escola Universitària d’Infermeria «Gimbernat». Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona i llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Pilar Flor Pérez. Cap d’estudis de l’Escola Universitària d’Infermeria «Gimbernat». Diplomada en Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona. Les autores formen part de la Comissió per a l’Adaptació de la Titulació d’Infermeria a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) dins del Pla Pilot del Departament d’Educació i Universitats (DEU) de la Generalitat de Catalunya.show more

Product details

  • Paperback | 56 pages
  • 154 x 224 x 4mm | 158.76g
  • Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
  • Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
  • Spain
  • Catalan
  • 8449025265
  • 9788449025266

Review Text

El llibre recull lÂexperiència de lÂequip docent de lÂEscola Universitària dÂInfermeria «Gimbernat» en el disseny i lÂaplicació del Programa de Pràctiques de Simulació que han de seguir els estudiants de la titulació amb lÂobjectiu de desenvolupar les habilitats, les actituds i els coneixements necessaris per incorporar i completar amb èxit les pràctiques clíniques. Acompanyar lÂestudiant en aquest procés dÂaprenentatge requereix, entre altres qüestions, establir uns criteris previs i consensuats que es recullen, a tall de guia docent, en aquest document, que inclou les competències que cal desenvolupar, lÂestructura del programa, la metodologia utilitzada i els elements que conformen lÂavaluació. Així mateix, cal destacar que aquesta guia metodològica se circumscriu al desenvolupament del projecte formatiu que sÂestà portant a terme a lÂEscola Universitària dÂInfermeria «Gimbernat» de manera pionera a Catalunya, amb lÂobjectiu dÂadaptar els estudis a les directrius de lÂEspai Europeu dÂEducació Superior en el marc del Pla Pilot del Departament dÂEducació i Universitats de la Generalitat de Catalunya.Pilar Fernández Narváez. Coordinadora de lÂÃrea dÂInfermeria Medicoquirúrgica de lÂAdult de lÂEscola Universitària dÂInfermeria «Gimbernat». Diplomada en Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona.Montserrat Antonín Martín. Coordinadora de Titulació de lÂEscola Universitària dÂInfermeria «Gimbernat». Diplomada en Infermeria i llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Gestió i Administració de Serveis de Salut per la Universitat de Barcelona.Amor Aradilla Herrero. Coordinadora de lÂÃrea dÂInfermeria Comunitària de lÂEscola Universitària dÂInfermeria «Gimbernat». Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona i llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona.Pilar Flor Pérez. Cap dÂestudis de lÂEscola Universitària dÂInfermeria «Gimbernat». Diplomada en Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona.Les autores formen part de la Comissió per a lÂAdaptació de la Titulació dÂInfermeria a lÂEspai Europeu dÂEducació Superior (EEES) dins del Pla Pilot del Departament dÂEducació i Universitats (DEU) de la Generalitat de Catalunya.show more