Procedury tworzenia aktow prawnych

Procedury tworzenia aktow prawnych

List price: US$68.36

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

W dniu 1.1.2014 r. wejdzie w życie nowy Regulamin pracy Rady Ministrów. Wprowadza on nową systematykę porządkująca treść przepisów dotyczących działania Rady Ministrów. Jasno opisuje poszczególne procedury. Włącza do regulacji Regulaminu etap prac w ramach stałego Komitetu Rady Ministrów. Reguluje procedury uzgodnień w kierunku ich usprawnienia, ze szczególnym uwzględnieniem uzgodnień z partnerami społecznymi

Regulamin ten ma zatem ogromy wpływ w zakresie tworzenia prawa w Polsce.

W związku z tym Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało wraz wiceprezesem Rządowego Centrum Legislacji książkę: Procedury tworzenia aktów prawnych

Książka „Procedury tworzenia aktów prawnych” jest pierwszą na rynku wydawniczym publikacją, która wszechstronnie i kompleksowo przedstawia szeroko rozumianą procedurę tworzenia oraz ustanawiania prawa w Polsce. Obejmuje ona procedury tworzenia i ustanawiania prawa zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, w szczególności procedury tworzenia i uchwalania ustaw, rozporządzeń i aktów prawa wewnętrznego (uchwał i zarządzeń) oraz aktów prawa miejscowego (uchwał, zarządzeń i rozporządzeń wojewody), a także umów międzynarodowych.

W ramach prezentowanej publikacji omówione zostały także zasady ogłaszania aktów prawnych, tworzenia tekstów jednolitych, jak i kwestie dotyczące konsultacji społecznych i lobbingu, immanentnie związane z procesem stanowienia prawa.

Nie ulega wątpliwości, że pozycja ta powinna znaleźć się w bibliotece każdego prawnika, a prawnika – legislatora w szczególności. To również cenna pozycja dla wszystkich merytorycznych pracowników urzędów administracji rządowej oraz samorządowej – zarówno tych, którzy opracowują projekty aktów, jak i uczestniczących w procesie ich uzgadniania i zatwierdzania.

Książka ta jest szczególnie ważna dla jednostek samorządu terytorialnego. Publikacja ta dla tej grupy odbiorców odpowiada na następujące pytania:

Jaki jest prawidłowy tryb podejmowania przez organ stanowiący JST uchwał zawierających przepisy prawa miejscowego?
Jakie uchwały należy uznać za akty prawa miejscowego? – przedstawiamy zestawienie podstaw prawnych, które nie są kwestionowane przez organy nadzoru.
Jak działają systemy informatyczne do tworzenia i zarządzania aktami prawnymi?
Jakie są zasady ogłaszania aktów normatywnych oraz wydawania dzienników urzędowych w postaci elektronicznej?
W jaki sposób należy prowadzić i udostępniać zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez JST?
Jak powinna być zbudowana elektroniczna metryka aktu prawnego?
Jakie dokumenty, oprócz aktów prawa miejscowego, należy zamieścić w elektronicznym zbiorze aktów prawa miejscowego?
Jakie są zasady ogłaszania i publikacji tekstów jednolitych aktów prawa miejscowego JST? – uwagi praktyczne.
Jakie są zasady tworzenia aktów zmieniających, z wykorzystaniem aktów w postaci strukturalnej w XML oraz „bazy aktów własnych” jako „bezpiecznego repozytorium dokumentów”?
show more

Product details

  • Paperback | 496 pages
  • 165 x 240 x 25mm | 860g
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8325557591
  • 9788325557591