ProÄ platí E=mc2

ProÄ platí E=mc2

3.99 (5,708 ratings by Goodreads)
By (author)  , By (author) 

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

VÅ¡ichni tuto rovnici nÄkdy vidÄli. VÅ¡ichni znají i jejího autora. Málokdo vÅ¡ak ví, co znamená. A jeÅ¡tÄ ménÄ lidí chápe, jak k ní od základních fyzikálních principů dojít. Cílem této knihy je rozšíÅit právÄ tuto poslední skupinu. Text nás provází od základů klasické mechaniky a intuitivních fyzikálních a geometrických pojmů, pÅes teorii elektromagnetického pole, speciální a obecnou relativitu, až po standardní model Äásticové fyziky. Abychom pochopili obsah ústÅední rovnice, musíme totiž porozumÄt významu jednotlivých výrazů, které v ní vystupují. Musíme vÄdÄt, co je energie, co je hmotnost a kde se bere a proÄ je c zrovna rychlostí svÄtla. To vÅ¡e nám kniha pÅístupnou formou pÅiblíží, souÄasnÄ se vÅ¡ak autoÅi nezaleknou ani matematických rovnic. ZároveÅ ukazují ÄtenáÅům, jak se fyzikové dívají na svÄt. Z celé knihy je cítit radost a potÄÅ¡ení, které autoÅi zažívají pÅi uvažování o tom, jak vlastnÄ svÄt ve skuteÄnosti funguje; poznat je i to, že jde o zkuÅ¡ené vysokoÅ¡kolské pedagogy, aktivní vÄdce a mimoÅádnÄ ÃºspÄÅ¡né popularizátory v tomto oboru.show more

Product details

  • Loose-leaf | 232 pages
  • Argo
  • Czech
  • 9788073635282
Book ratings by Goodreads
Goodreads is the world's largest site for readers with over 50 million reviews. We're featuring millions of their reader ratings on our book pages to help you find your new favourite book. Close X